Home > Uncategorized > ผช.เลขา กพฐ. เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการเรียนรู้สู่อาชีพ สพป.นศ.๒ และเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผช.เลขา กพฐ. เยี่ยมบู๊ทนิทรรศการเรียนรู้สู่อาชีพ สพป.นศ.๒ และเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 21, 2017

1025607.jpg

วันนี้ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดบู๊ทนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 พร้อมเยี่ยมชมบู๊ท ผลงานของนักเรียน หน่วยงานการศึกษา จำนวน 31 ซุ้ม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ,ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ บู๊ท สพป.นศ.2 ซึ่งมีกิจกรรมลูกเสือโดยได้รับโล่รางวัล 8 ปีติดต่อกัน การจัดนิทรรศการ ของนักเรียน รร.บ้านกุยเหนือและ รร.วัดธรรมเผด็จ นำเสนอกิจกรรมที่เรียนรู้สู่อาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2561 เจอกันที่จังหวัดตรังค่ะ

21 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: