Home > Uncategorized > สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สพป.สงขลา เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

December 23, 2017

1026204.JPG

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือน และ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญของงานว่า “หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรตระการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลนวัตกรรม” ภายในงานมีนิทรรศการผลงานนักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 187 กิจกรรม 34 ศูนย์การแข่งขัน

ในการนี้ นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ,คณะรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ,คณะบุคลากร สพป.สงขลา เขต 1 ,คณะครู และนักเรียนในสังกัด ร่วมงานฯ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีโรงเรียนวัดเกษตรชลธี ,โรงเรียนวัดโพธาราม และโรงเรียนวัดบ่อแดง ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ และได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน และคณะครู ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และร่วมจัดนิทรรศการฯ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นที่จังหวัดตรัง

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: