Home > Uncategorized > การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

December 29, 2017

1028697.jpg

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ราชสาส์นเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดจระเข้ตาย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกฤษดา วงศ์กำภู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น โดยมีนายอดุลย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ ราชสาส์น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา รักการออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ตาย กล่าวต้อนรับ ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๙ โรงเรียน /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

28 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: