Home > Uncategorized > เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ ๑ สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน แม่ทา๑ เกมส์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ ๑ สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน แม่ทา๑ เกมส์

January 4, 2018

1030095.jpg

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “แม่ทา 1 เกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 จำนวน 12 โรงเรียน โดย นายพัฒนดารา สมบูรณ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการออกกำลังการยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร และนักเรียนในเครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขั้น และได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยมีนักเรียนร่วมงานจำนวน 1,040 คน บุคลกรทางการศึกษา 89 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: