Home > Uncategorized > งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอพนมสารคาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอพนมสารคาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

January 18, 2018

1036023.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางฐิติรัตน์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับ นายฉลวย สียา นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม จัดงานวันครูอำเภอพนมสารคาม ณ หอประชุม ๕๐ ปี พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ศิษย์ดีก็ด้วย ครูดี มีศรัทธา” นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวรรณ วิลารักษ์ ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายมนตรี รัฐประเสริฐ ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีทำบุญ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การแข่งขันกีฬาวันครู และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีในดวงใจ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการ ภาพ/ข่าว

17 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: