Home > Uncategorized > บุญรักษ์ ห่วงใยนักเรียนพักนอน ลงพื้นที่โรงเรียนพบพระกลางดึกดูสภาพจริง

บุญรักษ์ ห่วงใยนักเรียนพักนอน ลงพื้นที่โรงเรียนพบพระกลางดึกดูสภาพจริง

January 24, 2018

1039621.JPG

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 20.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. )ลงพื้นที่เพื่อติดตามที่พักนักเรียนบ้านไกล ของโรงเรียนพบพระวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากโรงเรียนพบพระวิทยาคม มีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนบ้านไกล การคมนาคมลำบาก โรงเรียนจึงได้จัดทำบ้านพักนักเรียนบ้านไกลให้กับนักเรียน

สำหรับการลงพื้นที่ในเวลาค่ำคืน เพราะต้องการเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนบ้านไกลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปหาทางช่วยเหลือต่อไป

23 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: