Home > Uncategorized > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ขั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ขั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม

January 26, 2018

1040758.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้ นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม คือนายเฉลิมพล สุภา ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย และนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท รายงานได้รับพระราชทานรางวัลการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 9 หัวข้อ”ศิลปไทย ใครก็รู้จัก” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นอกจากนี้ ได้มีนักเรียนทุนพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2529 คือนางสอางศรี มณียะ ปัจจุบัน ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอกคหกรรม โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ถวายเอื้องพร้าวดอกไม้ดินสวย โอกาสนี้ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196666447… https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196686066…

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: