Home > Uncategorized > สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิษณุโลก เขต ๑ “โปร่งใส บริสุทธ์ เป็นธรรม”

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สพป.พิษณุโลก เขต ๑ “โปร่งใส บริสุทธ์ เป็นธรรม”

January 29, 2018

1041832.JPG

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว (ครูวิกฤต) บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครูคลังสมองและธุรการโรงเรียน ปี 2561 ของสพป.พิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมแม่จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ย้ำการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไประเบียบ กฎเกณฑ์ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้สนามสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ของ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นสนามสอบสีขาว การสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ แบ่งห้องสอบออกเป็น 19 ห้อง มีผู้เข้าทั้งสิ้น 667 คน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะทำการประกาศผลสอบภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

28 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: