Home > Uncategorized > รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน “พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)สุทธิพันธุ์”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน “พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)สุทธิพันธุ์”

February 1, 2018

1043849.JPG

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียน

“พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)สุทธิพันธุ์” พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในนามตัวแทน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ส่วน ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ จัดสร้างอาคารเรียนต่อประธานในพิธี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องใน ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน สพฐ. รองศึกษาธิการภาค 13 ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพป.2-5/สพม.29 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี.

01 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: