Home > Uncategorized > สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน

สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน

February 4, 2018

1044638.jpg

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระครูวิชิตวุฒิคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ยังมี ข้าราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล และประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน พิธีปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ ที่ตกแต่งรูปวีรชนชาวบ้านบางระจัน รูปพระอาจารย์ธรรมโชติ ธงวีรชนประจำสถานศึกษา ขบวนรถยนต์รณรงค์สร้างจิตสำนึกวีรชนออกเดินทางสู่อำเภอเมืองสิงห์บุรี รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ในส่วนของ สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มร่วมขบวนแห่ประชาสัมพันธ์รอบจังหวัดสิงห์บุรี

02 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: