Home > Uncategorized > สพป.พัทลุง เขต ๒ ยิ้มออก สอบโอเน็ทวันที่สองราบรื่น หายห่วง

สพป.พัทลุง เขต ๒ ยิ้มออก สอบโอเน็ทวันที่สองราบรื่น หายห่วง

February 6, 2018

1045667.jpg

“สพป.พัทลุง เขต 2 ยิ้มออก สอบโอเน็ทวันที่สองราบรื่น หายห่วง” วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเผยหลังจากออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ อ.กงหรา จ.พัทลุง ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ท ปีการศึกษา 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ ในระดับชั้น ม.3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ สพป.พัทลุง เขต 2 มีสนามสอบชั้น ม.3 จำนวน 5 สนามสอบ ซึ่งวันนี้ตนได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและครูที่ทำหน้าคุมสอบ ซึ่งภาพรวมการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีมาตรฐานตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (องค์การมหาชน) กำหนด ตั้งแต่การรับแบบแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ การดำเนินการสอบ ยังไม่มีปรากฎรับเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใส เนื่องจากตนได้ประชุมชี่แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางป้องกันการทุจริตการสอบ และทุกคนปฏิบัติตามตามระเบียบสถาบันของ สทศ.ว่าด้วยแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด ส่วนบรรยากาศการสอบนักเรียนมีสมาธิในการสอบ อากาศไม่ร้อนอบอ้าว ซึ่งบางโรงเรียนก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างอาคารมีเสียงเครื่องจักรดังรบกวนสมาธินักเรียน ทางโรงเรียนที่เป็นสนามสอบจึงให้พักการก่อสร้างชั่วคราวในช่วงที่เด็กสอบ” นายสุวรรณ กล่าว

05 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: