Home > Uncategorized > สพป.อุดรธานี เขต ๑ รับการติดตามและแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

สพป.อุดรธานี เขต ๑ รับการติดตามและแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

February 8, 2018

1047251.jpg

วันพุธที่ 7 กพ.61 เวลา 08.15 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤท้ศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการออกตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ในสังกัด

โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม อ.เมืองอุดรธานี ในการนี้ นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม

กล่าวรายงานถึงสภาพปัญหา การบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย และในโอกาสนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้เสนอแนะและขอความร่วมมือจาก Uninet ในการประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และเวลา 10.00 น. ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ ในการนี้ นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และการรายงานสภาพปัญหาอื่นๆ จากนั้นก็เดินเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อรับทราบสภาพปัญหา และได้รายงานความพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ต ว่าภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 61 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 จะมีอินเทอร์เน็ตใช้เป็น 100% ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกๆนักเรียนทุก

//ปัญจา อาบสุรรณ์ รายงาน

08 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: