Home > Uncategorized > สพป.เพชรบุรี เขต ๒ มาแลกเปลี่ยนรู้ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

สพป.เพชรบุรี เขต ๒ มาแลกเปลี่ยนรู้ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

February 14, 2018

1048762.JPG

13 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะบุคลากรให้การต้อนรับ นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ซึ่งนำคณะบุคลากรสำนักงานเขตมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการพัฒนางาน ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในโอกาสนี้ ดร.ไพศาล ปันแดน ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลงานสำนักงานเขต ผลงานโรงเรียนและผลงานบุคคล ในระดับประเทศ และได้บรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ จากนั้นคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบูทของกลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือเล่มเล็ก คู่มือการปฏิบัติงาน ผลการรายงานโครงการ กิจกรรมของบุคลากรทุกชิ้นงาน และเยี่ยมชมสำนักงานเขต ห้องทำงานทุกกลุ่ม ศึกษาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ซึ่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และบุคลากรมีความประทับใจแนวทางการบริหารงาน และผลงานของผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อย่างยิ่ง และพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ได้พบเห็นร่องรอยของความสามัคคี การร่วมมือช่วยเหลือกันทำงาน และความสามารถในการจัดทำเอกสารของบุคลากร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยได้นำตัวอย่างที่ดีงามกลับไปพัฒนาเพชรบุรี เขต 2 ต่อไป

13 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: