Home > Uncategorized > คาราวานบิ๊กไบค์การศึกษามาเลเซีย มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษา นร.อนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล

คาราวานบิ๊กไบค์การศึกษามาเลเซีย มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษา นร.อนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล

February 19, 2018

1050403.JPG

..วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หัจยีมาซูกี บิน หัจยีดาวูด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมการศึกษารัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 รัฐ ของประเทศมาเลเซีย จัดทำโครงการ คาราวานบิ๊กไบค์การศึกษาระหว่างชาติ (International Education Transformation Program) โดยรวมพลขับรถบิ๊กไบค์กว่า 150 คัน ข้ามประเทศมุ่งสู่จังหวัดสตูล เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าที่เรียนดีแต่ขาดแคลน จำนวน 14 ทุน มูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า โดยมีนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมในกิจกรรมและให้การต้อนรับ

..โครงการคาราวานบิ๊กไบค์การศึกษาระหว่างชาติ (International Education Transformation Program) เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนในจังหวัดสตูล กับโรงเรียนในรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ฯ ได้เลือกมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล ที่ลงนามความร่วมมือการศึกษา (Mou) กับโรงเรียนต่าง ๆ ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จำนวน 13 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนที่มีผลงานงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่จัดได้อย่างดีเยี่ยม โดยคาราวานบิ๊กไบค์ฯ สนใจศึกษาดูการเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆ อาทิ ไก่พันธ์เบตง ไก่พันธุ์ไข่ ไก่ดำ ฯลฯ การเลี้ยงปลาน้ำจืด การปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมี และการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลไก่ ซึ่งเป็นผลงานที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าได้รับรางวัล Best Practice หลังจากนั้นคาราวานบิ๊กไบค์ ได้ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดสงขลาต่อไป

17 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: