Home > Uncategorized > สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย

February 23, 2018

1053148.JPG

ที่โดมเอนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานแก่สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได้รับอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือและภาคกลางระหว่างเดือนก.ค.ถึงเดือน ก.ย.2560 จำนวน 60 ล้านบาท โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ ในครั้งนี้ได้พระราชทานให้โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธี

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ โต๊ะและเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่าและทุกๆ 3 เดือนให้สถานศึกษารายงานสภาพและผลการใช้โต๊ะและเก้าอี้พระราชทานต่อหน่วยงานต้นสังกัด(คลิกชมภาพเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1294536553980328.1073743424.10…

22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: