Home > Uncategorized > ๑๓ รร.สังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ รับมอบคอมพิวเตอร์ จากสภากาชาดไทยตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

๑๓ รร.สังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๒ รับมอบคอมพิวเตอร์ จากสภากาชาดไทยตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

February 28, 2018

1054809.jpg

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้แทนรับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 181 เครื่อง มูลค่า 9,102,490 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อฟื้นฟูจากเหตุการณ์น้ำท่วม ตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ณ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทย ได้มอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ให้แก่จังหวัดพัทลุง จำนวน 78 โรงเรียน 78 เครื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 25 โรงเรียน 25 เครื่อง และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบทั้งสิ้น จำนวน 78 โรงเรียน รวม 78 เครื่อง ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 13 โรงเรียนรวม 13 ชุด ได้แก่ รร.วัดธรรมเผด็จ รร.บ้านวังเต่า รร.บ้านถ้ำตลอด รร.บ้านนาโพธิ์ รร.บ้านไทรงาม รร.บ้านนาพรุ รร.วัดนางเอื้อย รร.องค์การสวนยาง 1 รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รร.บ้านไสโคกเกาะ รร.บ้านโคกมะขาม รร.วัดมะเฟือง และ รร.วัดใหม่ เพื่อให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้จากทั่วโลก เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันต่อไป

27 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: