Archive

Posts Tagged ‘กระทรวงศึกษาธิการ’

สพป.สุโขทัย เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

January 20, 2018 Leave a comment

1037600.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

+++ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรด้าน ICT และ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ICT ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดยประชุมเรื่องการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตในจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) โดย นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก……..(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอพนมสารคาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

January 18, 2018 Leave a comment

1036023.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางฐิติรัตน์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับ นายฉลวย สียา นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม จัดงานวันครูอำเภอพนมสารคาม ณ หอประชุม ๕๐ ปี พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ศิษย์ดีก็ด้วย ครูดี มีศรัทธา” นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวรรณ วิลารักษ์ ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายมนตรี รัฐประเสริฐ ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีทำบุญ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การแข่งขันกีฬาวันครู และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีในดวงใจ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการ ภาพ/ข่าว

17 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมโรงเรียนในสังกัดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

December 30, 2017 Leave a comment

1029009.jpg

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลประเภทบุคคลระดับทอง คือ นายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รางวัล เสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับทองดีเด่น อันดับ ๑ โรงเรียนบ้านมาบนาดี ระดับทองดีเด่น โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน ระดับเงิน จำนวน ๔ โรงเรียนคือ ๑ โรงเรียนบ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง ๒ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ๓ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ และ ๔ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

29 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 18, 2017 Leave a comment

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

1023737.JPG

<<>> วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 4 จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ มีลูกเสือ – เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 747 คน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 (2 วัน 1 คืน) วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องระเบียบวินัย ใช้กิจกรรมของลูกเสือส่งเสริมเยาวชนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

สพป.สตูล จัดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560

1023928.JPG

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

โดยการสอบครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นหน่วยดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2560 จำนวน 6 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอก ปฐมวัยประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีอัตราว่างอยู่ 17 ตำแหน่ง ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 78 คน เข้าสอบ 76 คน โดยได้ประสานกองร้อย ตขด ที่ 436 ขอกำลังพล จำนวน 4 นาย มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่สอบ พร้อมใช้เครื่อง Handheld Hand Scan ตรวจค้นผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1023939.JPG

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งทำการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 256 จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ซึ่งการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดถือความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการเข้ม ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร และแต่งกายด้วยวัสดุที่ทำด้วยโลหะเข้าห้องสอบ เพราะก่อนเข้าห้องสอบจะมีการสแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคนอีกด้วย บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

17 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ. ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครือข่ายที่ ๓ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

December 4, 2017 Leave a comment

1019219.jpg

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๓ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ บรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานายบุญช่วย ทองเกียว ประธานเครือข่ายที่ ๓ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕ กล่าวรายงาน มีโรงเรียนจำนวน ๑๒ โรง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ ๑๐๘ คน รายละเอียดนโยบายการทำงาน มีดังนี้

๑.สิทธิโอกาสทางการศึกษา เด็กวัยเรียนต้องได้ดี ,จบ ป.๖ ต่อ ม.๑ ฯลฯ

๒.สถานศึกษา สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย

๓.บุคลากร พัฒนาตนเอง ครูมืออาชีพ แสวงหาความร่วมมือ

๔.กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

๕.กระบวนการเรียนการสอน จัดทำแผนการเรียนรู้, นำกิจกรรมลูกเสือมาใช้อย่างจริงจัง,นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนรู้

๖.กระบวนการวัด-ประเมินผล เน้นเพื่อการพัฒนาเปรียบเทียบ,เพิ่มการใช้ข้อสอบ อัตนัย

๗.คุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

๘.คุณภาพการบริหารจัดการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อนำไปปฎิบัติในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขั้นกว่าเดิม//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ /รายงาน

02 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

November 25, 2017 Leave a comment

1016361.jpg

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” โดย นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความรู้เรื่องแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อหลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด ” MOE ONE TEAM ” สำหรับนักบริหารการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสพฐ. จัดขึ้นระหว่างสันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ( CPLI ) ณ ห้องประชุม 101 MULTIPURPOSE HALL สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับผู้บริหารการศึกษา ( ผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 พย. 2560 จำนวน 110 คน ) คือ น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 ( ผอ.สพป.ชัยนาท ) ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับนักประชาสัมพันธ์ คือ น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ.1 #พัฒนาศักยภาพ#ความรู้ไม่มีสิ้นสุด#ไม่หยุดพัฒนา #มหัศจรรย์คนพีอาร์

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 18, 2017 Leave a comment

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

1014952.JPG

..เมื่อที่ 17 พ.ย.2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสำคัญกับผู้บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

..โดยมีคณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้แก่

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานกรรมการ นางสาวฐิติรัตน์ เวศแก้ว ผู้แทน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ เลขานุการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

1014870.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

+++++++นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้แก่ 1.เด็กชายนิธิพัฒน์ มั่นคง 2.เด็กหญิงอชิรญา จันทร์ศรี 3.เด็กหญิงผุสดี สังข์ทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นทีมนักเรียนผู้มีทักษะในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จนได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนในการนำเสนอผลการดำเนินการ และมอบให้กับ 1.นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา 2.นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย….(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

นักเรียน สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

1014930.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน

นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี (ในนามของหอการค้าไทย) โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน-ผู้ปกครองที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบภัยดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น จำนวน 466 คน ดังนี้

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จำนวน 149 คน

4. โรงเรียนวัดประโชติการาม จำนวน 27 คน

5. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จำนวน 25 คน

6. โรงเรียนอินทโมลีประทาน จำนวน 215 คน

อนึ่ง ในนามตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี หอการค้าไทย โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ