Archive

Posts Tagged ‘การแข่งขัน’

สพม.๑๙ ปลื้ม คว้าเหรียญทอง ๒๘ ทีม เงิน ๗ ทีม ทองแดง ๓ ทีม งานศิลปหัตถกรรม น.ร.ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗

February 16, 2018 Leave a comment

1050148.JPG

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยภายหลังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี และโรงเรียนในจ.นนทบุรี ได้เสร็จสิ้นลง ว่า สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 38 ทีม นักเรียน 253 คน ครู 92 คน ได้รับเหรียญทอง 28 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ

โดยสร้างผลงานได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 4 ทีม คือ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จ.เลย การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จ.เลย และการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย

ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 3 ทีม คือ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย

และได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 3 ทีม คือ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จ.หนองบัวลำภู และการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย

………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 ภาพ/ข่าว

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 9, 2018 Leave a comment

ผอ.สพป.สิงห์บุรี เปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

1047088.JPG

ผอ.สพป.สิงห์บุรี เปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุธีร์ เครือวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ให้โอวาทแก่ ลูกเสือ-เนตรนารี โดยเน้นเรื่องความเป็นคนดี มี วินัย ทำให้สิงห์บุรีของเราเป็น “สิงห์บุรี เมืองเด็กดี มีวินัย”

พิธีเปิดห้องสมุดอัจฉริยะ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1

1047078.jpg

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของท่านผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์จัดพิธีเปิดห้องสมุดอัจฉริยะในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคุณปรียาพันธ์ เสือดี Geaneral manager บริษัท Minor Corporation ภายใต้แบรนด์ Minor Smart Kids ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีท่านสมศักดิ์ เล้าอรุณ ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี …ทั้งนี้โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ปรับโฉมห้องสมุดใหม่ ให้เป็น SMART Library ซึ่งถือมิติใหม่ของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21ด้วยบรรยากาศส่งเสริมการอ่านที่ทันสมัย เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อดึงดูดนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถใช้ห้องสมุดอัจฉริยะส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ทั้งภาพและเสียง ผ่านหนังสือ 3D และผ่านสื่อดิจิตัลที่หลากหลาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญของรากฐานการศึกษา นั่นก็คือบริษัทไมเนอร์คอปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ ไมเนอร์สมาร์ทคิดส์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ่านให้เด็กนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ ภาพโดย โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน https://www.facebook.com/pg/Prathomthanbinkamphangsean-School-3087714326…

https://photos.app.goo.gl/PQukCEqri6anpJwA2

สพม.เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร)จัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด

1047194.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพม.22 เกมส์ ต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ.2561 ณ ศูนย์กีฬาปิยะ 36 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยมี นายมงคล รุณธาตุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กล่าวรายงาน ต่อ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และ เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครพนม มุกดาหาร 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและเยาวชน มีโอกาส เล่นและแข่งขันอย่างทั่วถึง 4.เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป้าหมาย คือ นักเรียนในสังกัด จำนวน 46,993 คน ซึ่งได้มอบหมายให้ สหวิทยาเขตในสังก้ดเป็นเจ้าภาพแข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ.61 มี 11 ชนิดกัฬา ประกอบด้วย เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเวย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตบอล, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน, และเทเบิลเทนนิส ใช้สนามกีฬาจังหวัดนครพนม, ศูนย์กีฬาปิยะ, สนามกกท.หนองญาติ, สนามเทศบาลเมืองนครพนม , สโมสรแบดมินตันสิทธิรัตน์, กองร้อย ตชด.236, และสนามโรงเรียนธาตุพนม

8 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดโลกวิชาการ “Open House ๒๐๑๘” โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

February 2, 2018 Leave a comment

1044088.JPG

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38 จัดงานเปิดโลกวิชาการ “Open House 2018” โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 เป็นประธาน และนายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน

การจัดงานเปิดโลกวิชาการ “Open House 2018” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงทักษะความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดแสดงผลงานของนักเรียนและคณะครูที่เป็นเลิศ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา 2560 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน คิดเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อเป็นการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญของ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทวิศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครู เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน โดยแต่ละกิจกรรมมีการบูรณาการกับฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พร้อมทั้งจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกด้วย

01 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“สวรรค์อนันต์วิทยา ๔.๐ Open House”

January 30, 2018 Leave a comment

1043011.JPG

วันนี้(30 มกราคม 2561) โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2561 “สวรรค์อนันต์วิทยา 4.0 Open House” โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน และนายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 2561 “สวรรค์อนันต์วิทยา 4.0 Open House” จักขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างอิสระและสร้างสรรค์ตามความถนัดของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านเทคโนโลยี และการงานอาชีพ ตามที่ได้เล่าเรียนมาจากทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ได้นำเสนอผลงานของตัวเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วยครูและบุคลากรจำนวน 175 คน นักเรียนจำนวน 2,550 คน นอกจากนี้ยังมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาอีกจำนวน 12 โรงเรียน เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อศึกษาดูงานและเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาอีกด้วย

30 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

January 27, 2018 Leave a comment

1041618.jpg

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) และการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) ให้แก่นักเรียน จำนวน 159 คน ณ สนามสอบโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) ดำเนินการสอบวิชาคณิศาสตร์ เวลา 08.30 น. – 10.00 น. วิชาฟิสิกส์ เวลา 10.01 – 11.40 น. วิชาเคมี เวลา 13.00 น. – 14.30 น. วิชาชีววิทยา 14.40 น. – 16.10 น.

การสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) ดำเนินการสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 07.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 159 คน มีเวทีแข่งขันทางวิชาการ 2 เวที 1.การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) 2. แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (TheTwelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนแห่งประเทศไทยฯ โดยขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2544 และพ.ศ. 2552

พร้อมนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขันฯ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวินัย บุญชุ่มใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนหอพระ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการสอบแข่งขันฯ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196889112…

27 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ขั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม

January 26, 2018 Leave a comment

1040758.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนพร้าววิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้ นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม คือนายเฉลิมพล สุภา ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิชาเอกภาษาไทย และนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท รายงานได้รับพระราชทานรางวัลการแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 9 หัวข้อ”ศิลปไทย ใครก็รู้จัก” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นอกจากนี้ ได้มีนักเรียนทุนพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2529 คือนางสอางศรี มณียะ ปัจจุบัน ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอกคหกรรม โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ถวายเอื้องพร้าวดอกไม้ดินสวย โอกาสนี้ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีสาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว พ.ต.อ. ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196666447… https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196686066…

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอพนมสารคาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

January 18, 2018 Leave a comment

1036023.JPG

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางฐิติรัตน์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำโดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับ นายฉลวย สียา นายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม จัดงานวันครูอำเภอพนมสารคาม ณ หอประชุม ๕๐ ปี พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ศิษย์ดีก็ด้วย ครูดี มีศรัทธา” นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวรรณ วิลารักษ์ ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายมนตรี รัฐประเสริฐ ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีทำบุญ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การแข่งขันกีฬาวันครู และมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ครูผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข และครูดีในดวงใจ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการ ภาพ/ข่าว

17 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ