Archive

Posts Tagged ‘กำแพงเพชร’

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗

December 16, 2017 Leave a comment

1023214.JPG

..เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นาชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. เขต1 เข้าร่วมพิธี เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ที่หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะในด้านวิชาการ ความสามารถด้านทักษะที่เป็นเลิศ มีการจัดแข่งขันทักษาะด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และ เทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2560

14 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ

September 8, 2016 Leave a comment

894625.JPG

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยเป้าหมายจัดการชุมนุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญา และความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและการนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม กำหนดจัดการชุมนุมในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 3,000 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

07 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

August 13, 2016 Leave a comment

886412.jpgทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559″>

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 18 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรรค์ รวม 9 สพป. 2 สพม. มีการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) และการแข่งขัน Multi Skills Competition นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ใช่นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) หรืออยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนานเกิน 6 เดือน ไม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสจาก สพป. และจากมัธยมศึกษาสังกัด สพม. จัดแข่งขันรวมกัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งเสริมความมั่นใจในการแสดงออกทางภาษาของนักเรียน อีกทั้งยังเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษในนักเรียนอีกด้วย ในการนี้ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (9 ส.ค.59) ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

880848.JPG

นายศุภชัย เจริญขำ รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต

ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ณ ส ๑ พัน ๑๐๒ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

สพป.สมุทรสาคร ได้จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน

โดยคัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 27

โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 81 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22

กรกฎาคม 2559 เข้าอบรม ณ ส 1 พัน 102 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร

จัดอบรมให้แก่นักเรียน จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความ

คาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบ

ที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากทั้งปัญหาด้าน

การปรับตัว ปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม

ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพส ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ำ

ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี สพป.สมุทรสาครได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้

โครงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้นักเรียนและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากทหารจากค่ายกำแพงเพชรอาอัครโยธิน ตำรวจจากสถานี

ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นอกจาก

นี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกจากค่าย

กำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทุรสาคร

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.

879693.jpg

***26 กรกฎาคม 2559 – นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. รับมอบรองเท้านักเรียนจาก นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส จำนวน 5,000 คู่เพื่อส่งมอบต่อนักเรียนมนสังกัด สพฐ. ที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้จัดโครงการพาน้องไปโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยรับบริจาคเงินสนับสนุนจากประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เทสโก้ โลตัสกว่า 1,800 สาขา และจัดประมูลรองเท้าจากดาราดัง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาย จนปีนี้มียอดบริจาครองเท้าจำนวน 63,039 คู่ ไม่เพียงเท่านั้น เทสโก้ โลตัส ยังได้ร่วมสบทบบุญด้วยการมอบถุงเท้าสำหรับรองเท้าทุกคู่ที่บริจาคด้วย ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการส่งมอบรองเท้าไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในเครือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ตลอดจนโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 58,609 คู่

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1042578722505051.1073742361.10…

ทิพวรรณ ข่าว

พี่สอนน้องทำขนม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ รร.ไตรภูมิวิทยา

879548.JPG

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียน คือ การทำงานเป็น มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กล่าวว่า กิจกรรม “พี่สอนน้องทำขนม” เป็นความร่วมมือของโรงเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยโรงเรียนส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ – ๓ ไปเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนการทำขนม เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรมีทักษะในการทำขนมแล้ว โรงเรียนได้นำมาขยายผล เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ในวันอังคาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ในวันพุธ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในเขตบริการคือหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และให้ยืมเครื่องอบขนม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครูจันทร์จิรา ดียิ่ง ครูผู้ดูแลให้คำปรึกษานักเรียน กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนได้ฝึกการทำงาน มีทักษะในการวางแผนกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ทำงานเป็น สามารถคิดต้นทุน กำหนดราคาขาย มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยนักเรียนจะนำขนมไปวางขายในช่วงพักเที่ยงและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และส่วนหนึ่งเป็นรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้ง นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคขนมที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัย กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” จึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อเป็นทักษะการทำงานอื่นๆ ที่สนใจในอนาคตศากุน ศิริพานิช…รายงาน

“มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016”

879477.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016” โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พิจิตร เขต 2) จัดงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการโครงการ

พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน

ปัจจุบันมีโรงเรียนดีประจำตำบล กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 6,539 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินความยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว มีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มากมายเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้งาน และเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ได้

และในปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการรวมพลังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้นทั่วทุกภูมิภาค รวม 9 จุด

ณ จุดนี้ เป็นจุดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ณ มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลของจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ รวม 25 เขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนทั้งสิ้น 369 โรงเรียน (ภาพ/ข่าว: ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=874723002639395

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ