Archive

Posts Tagged ‘คมชัดลึก’

วิศวะหุ่นยนต์(ฟีโบ้)มจธ.ปั้นวิศวกรรุ่นใหม่สู่ตลาด

วิศวะหุ่นยนต์(ฟีโบ้)มจธ.ปั้นวิศวกรรุ่นใหม่สู่ตลาด : เยี่ยมสถานศึกษา

Read more…

บิ๊กหนุ่ยจ่อใช้ม.๔๔แก้ปัญหาอุดมศึกษา

aba9giegahag588h6hbee.jpg

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีพิจารณาใช้อำนาจกฎหมายพิเศษ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานการศึกษา ว่า เรื่องการใช้กฎหมายพิเศษ ม.44 นั้น ตนจะใช้ต่อเมื่อแน่ชัดแล้วว่าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการบริหารงานปกติ หรือกฎหมายปกติเกิดข้อติดขัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเวลานี้มีหลายเรื่องที่ตนกำลังพิจารณา และเรื่องหนึ่งที่กำลังหยิบขึ้นมาดูก็คือปัญหาของอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤติมีหลายปัญหาเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิ ปัญหาธรรมาภิบาล เป็นต้น โดยขณะนี้ได้ระดมนิติกรทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานด้านกฎหมายของตนมาหารือร่วมกันและพิจารณาว่ากฎหมายที่มีอยู่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเห็นว่าไม่สามารถจะแก้ไขได้จริง ๆ ก็จะต้องขอใช้กฎหมายพิเศษซึ่งเวลานี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้น ดังนั้น ภายในสัปดาห์นี้คงไม่มีกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาออกมา “ปัญหาของอุดมศึกษานั้น ผมกำลังหาทางแก้ไขแต่ยังจนปัญญาอยู่ และความจริงแล้วมหาวิทยาลัยดี ๆ มีถึง 80-90% มีเพียง 10% เท่านั้นที่มีปัญหา แต่กลุ่ม 10% นี่เองหากไม่แก้ไขก็จะทำให้เกิดปัญหาลุกลามถ้าเราไม่หยุดยั้ง แต่จะพยายามใช้กฎหมายปกติที่มีมาแก้ไขปัญหาก่อนว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าไม่ไหวจริง ๆ จนตรอกจึงจะออกกฎหมายพิเศษ เพราะฉะนั้น ถ้าจำเป็นต้องใช้ ม.44 ผมก็จะใช้แล้วผมก็ไม่กลัวว่าจะมีการคัดค้าน อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วว่าในการทำงานใด หากมีเป็นข้อติดขัดด้วยข้อกฎหมาย ที่ทำให้เราไม่มีอำนาจหรือมีปัญหาในการบริหารงานจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษก็ให้เสนอมาได้ แต่ยืนยันว่าถ้าผมใช้ก็จะเป็นการวางกติกาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมหาวิทยาลัย 90% จะไม่เดือดร้อนแน่นอน ยกเว้นที่ทำไม่ดีก็จะเดือดร้อน”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การใช้กฎหมายพิเศษนั้นตนให้ความสำคัญและระมัดระวังมากที่จะไม่เป็นการทำให้มหาวิทยาลัยรู้สึกว่าเราเข้าไปก้าวก่าย เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ ศธ.เข้าไปกำกับได้ จึงต้องมีเส้นที่พอดี เพื่อให้เข้าไปดำเนินการในเรื่องที่สามารถเข้าไปดำเนินการได้

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

อนุษา ดวงเกิดสาวน้อยแพ้กายไม่ยอมแพ้ใจ

“อนุษา ดวงเกิด”สาวน้อยแพ้กายไม่ยอมแพ้ใจเหรียญทองแดงเวทีโลก : ชลธิชา ศรีอุบลมทร.ธัญบุรีรายงาน

Read more…

INVESTORYพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

“INVESTORY”พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน : พนัสวรรณ โคกทอง

Read more…

๑๐เหตุผลที่สวนสุนันทาไม่ควรออกนอกระบบ

10เหตุผลที่”สวนสุนันทา”ไม่ควรออกนอกระบบ : อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Read more…

ประชารัฐ ช่วยแรงงานนอกระบบ

ba8eajiab767g8kkgij8k.jpg

เวทีประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวก 3 ครั้งที่ 9 (ALMM+3) ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูล และแนวปฏิบัติของแต่ละประเทศในการส่งเสริมการถ่ายโอนจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ โดยคำถึงความแตกต่างทางการพัฒนาของแต่ละประเทศและความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและบวกสามในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวประเด็นสำคัญเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด การดำเนินโครงการ “ประชารัฐ” (ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) การจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านและโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ

ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการที่จะดำเนินการปรับรูปแบบการจ้างงานนอกระบบให้เข้าสู่การจ้างงานในระบบ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการภายใต้ “หลักการ 3 โอกาส” ซึ่งรวมทั้งโอกาสในการเริ่มต้น โอกาสในการพัฒนา และสุดท้ายโอกาสที่จะป้องกัน แนวคิดทั้งสามโอกาสนี้ เป็นแนวทางแบบองค์รวม ที่เน้นย้ำการจัดสรรแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะฝีมือและฝึกอบรม และการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและมีการจ้างงานอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานะความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวกสาม ประกอบด้วย ความร่วมมืออาเซียน–จีน เป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือประเทศซีแอลเอ็มวี ความร่วมมือด้านการประกันสังคม และการจ้างงงาน, ความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาอาชีวศึกษา และความร่วมมืออาเซียน–เกาหลี เป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการอาชีวศึกษา การโยกย้ายถิ่นฐาน ด้วย

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ปิดตำนานเรือนแพและบ้านริมน้ำสู่โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา

ปิดตำนานเรือนแพและบ้านริมน้ำสู่โครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา : รักชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม สุวัฒน์ กิขุนทด

Read more…