Archive

Posts Tagged ‘ฉะเชิงเทรา’

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

September 30, 2016 Leave a comment

สพม.6 อบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของสถานศึกษา ประจำปี 2559

900762.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของสถานศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนววิธีต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต และวางแผนในการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำหรือแบบทวิศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน และสร้างผู้เรียนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูแนะแนวของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.6 อบรมระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพม.34 ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

900848.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ประสานงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 – 37 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 คน ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม ฯ นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเด็กดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและท้องถิ่น ต่อไป

ภาพ:ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สพป.สตูล ประชุมเตรียมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯ

900646.jpg

.วันที่ 28 กันยายน 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้การต้อนรับ ผศ.เพียงใจ ผลโภค อ.สมสวาท เจริญฤทธิ์ และ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยนายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้แทนจาก วชช.สตูล เพื่อประชุมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อก้าวต่อไปในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูลในพื้นที่เป้าหมาย

.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านปากบารา และโรงเรียนอนุบาลมะนัง และ ปีงบประมาณ 2560 จะขยายผลการดำเนินการเพิ่มที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ๖ สัปดาห์ประชามติ

874974.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา 6 สัปดาห์ประชามติ เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางเยาวลักษณ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ (กกต.จว.ศรีสะเกษ) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีนางประภา สมาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษเรื่อง 6 สัปดาห์ประชามติ รณรงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกเสียงประชามติ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ ถึงแม้จะยังไม่มีสิทธิในการออกเสียง ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก (วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ์ (วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม (วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว (วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2559) สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่ว ในชุมชน (วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559) สัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงานผล (วันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2559) เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนไปออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงประชามติ ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง และมีสิทธิออกเสียงได้เพียงแห่งเดียว ผลพลอยได้ประชาชน ออกเสียงอย่างมีคุณภาพ ส่วนนายสมชัย แสงสว่าง ได้รับมอบจากนายอำเภอขุขันธ์ บรรยายถึงหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน และนายทรงศักดิ์ จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการรณรงค์ออกเสียงประชามติ มีผู้เข้าประชุมกว่า 250 คน

08 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา มอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดให้อกศจ.ที่ได้รับการแต่งตั้ง

864869.JPG

อกศจ.ฉะเชิงเทรา รับนโยบายการจัดการศึกษา จากประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ** นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย แนวทางในการจัดการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 3 คณะ คือ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทั้ง 3 คณะให้มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและกลั่นกรองงาน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพิจารณาต่อไป

ต่อมา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ประธาน กศจ.ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่า การทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญ ของแต่ละท่าน โดยเฉพาะด้านวินัย ซึ่งมีข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ควรทำคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณา ในการประชุมเข้ารับนโยบายของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ตามคำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ..

14 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๖ ขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน

853162.jpg

+ ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพม.6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นเวทีให้สภานักเรียนสำนักงานเขต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีประธานนักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อุไรวรรณ…ภาพ/ข่าว)

12 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

844742.JPG

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ** นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทร าเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีท่านผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมปรึกษา หารือ และนำเสนอแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในขั้นตอนแรก มีเรื่องที่ต้องขอให้หน่วยงานการศึกษาทุกแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยจัดส่ง รวบรวม ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ O-NET V-NET และ N-NET ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เรียนในแต่ละสาขาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

จากการประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้นส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่องเร่งด่วนที่ทางศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องดำเนินการคือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู การบรรจุครูซึ่งจะหมดเวลาในเดือนเมษายนนี้ ต้องรีบดำเนินการด่วน ซึ่งขณะนี้ทางศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เร่งจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จะได้ทันเข้าประชุมนัดแรกในวันที่ 12 เมษายน 2559 นี้

06 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวัดพลา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และก่อสร้างส้วม

November 12, 2015 Leave a comment

ประกาศโรงเรียนวัดพลา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้างและก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดพลา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้างและก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๔๗,๑๐๘.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนวัดพลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ … หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๖๓๐๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา ‹ ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ›

พุธ, 4 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ