Archive

Posts Tagged ‘สมุทรปราการ’

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

September 30, 2016 Leave a comment

สพม.6 อบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของสถานศึกษา ประจำปี 2559

900762.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของสถานศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูแนะแนวทุกโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนววิธีต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต และวางแผนในการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำหรือแบบทวิศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน และสร้างผู้เรียนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการครูแนะแนวของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.6 อบรมระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพม.34 ประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

900848.jpg

วันที่ 29 กันยายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ประสานงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 – 37 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 คน ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม ฯ นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเด็กดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและท้องถิ่น ต่อไป

ภาพ:ข่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สพป.สตูล ประชุมเตรียมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฯ

900646.jpg

.วันที่ 28 กันยายน 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้การต้อนรับ ผศ.เพียงใจ ผลโภค อ.สมสวาท เจริญฤทธิ์ และ ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยนายอัศวยุช เทศอาเส็น ผู้แทนจาก วชช.สตูล เพื่อประชุมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อก้าวต่อไปในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูลในพื้นที่เป้าหมาย

.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนบ้านปากบารา และโรงเรียนอนุบาลมะนัง และ ปีงบประมาณ 2560 จะขยายผลการดำเนินการเพิ่มที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

834778.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากร สหวิทยาเขตวิทยปราการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา “ลดเวลาเรียน…เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ เข้าใจ และร่วมผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายสู่ครูผู้สอน ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ,หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา, นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์,หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์และบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดย นายวัชระธรรม จอมสืบ ศึกษานิเทศก์ สพม.6 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

09 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรปราการ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และโรงเรียนระดับจังหวัดกับ สพป.สป.๑

November 5, 2014 Leave a comment

670059.JPG

สพป.สมุทรปราการ 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และโรงเรียนระดับจังหวัดกับ สพป.สป.1 : นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผอ.สพป.สป.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สป.2 นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง รองผอ.สพป.สป.2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน และโรงเรียนพระราชระดับจังหวัด ประชุมวางแผนกรอบเวลา กำหนดวัน และสถานที่ออกประเมินของคณะกรรมการ รวมถึงเน้นย้ำการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้โรงเรียน และนักเรียนที่ตรงตามมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมสำหรับการเป็นตัวแทนจังหวัด ประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ สพป.สป.1 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพป.สป.1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

05 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับ รร.ที่ถูกลอบวางเพลิงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

582603.jpg

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 , นายไพรินทร์ นวลกลับ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายลาภวัต บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไปตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของ รร.ในพื้นที่ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ที่ถูกลอบวางเพลิงจา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 คือ รร.บ้านโคกตา และ รร.อิสลามบำรุง ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีอาคารเรียนชนิด ป 1 ข. ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง โดยจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ไปรายงานไปยัง สพฐ.เพื่อขอการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ของ รร.ทั้ง 2 แห่งนั้ ยังคงกำหนดเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ…….

สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 (The 6th South Primary Educational Service Area Office Games)

582576.JPG

วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ นราวงศานนท์ , นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ , นายภิรมย์ จีนธาดา รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 (The 6th South Primary Educational Service Area Office Games) ซึ่ง สพป.ยะลา เขต 3 เป็นเ ้าภาพจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจิระนคร (Jiranakorn Stadium) เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และมีว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ วอลเลย์บอล , ยิงปืน , เปตอง , ปาเป้า รวมทั้ง กีฬาพื้นบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย สำ รับในการแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีคณะบุคลากรทางการศึกษาจากทุก สพป.ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วยปัตตานี , ยะลา และนราธิวาส) , สพป.สงขลา เขต 3 , สพป.สตูล , สพม.เขต 15 (นราธิวาส , ปัตตานี และยะลา) และ สพม.เขต 16 (สงขลา และสตูล) มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก…..

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก่ครูแกนนำโรงเรียนภาครัฐและเอกชน สพป.สมุทรปราการ เขต 2

582592.jpg

>>>อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก่ครูแกนนำโรงเรียนภาครัฐและเอกชน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเค ราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ฯ กับครูแกนนำการจัดการเรียนการสอน แบบโครงงาน โรงเรียนภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 180 คน ที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมุ่งเน้นทักษะการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 4 “ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล” เพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการจั การเรียนการสอน มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิด สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กำหนดเป้าหม ย คาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ เพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และสอดคล้องกับนโยบายข้อที่ 1 เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน รองรับการประเมินจากภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการคิด การนิเทศติดตาม และการป ระกาศยกย่อง Best practice ด้านทักษะการคิดของครูผู้สอน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลำพอง จันทรถาวร ผู้มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการมาเป็นวิทยากร.

>>>พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

13 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต