Archive

Posts Tagged ‘อุตรดิตถ์’

ข่าว สพฐ. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 22, 2018 Leave a comment

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.

1052358.jpeg

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป.สิงห์บุรี ติดตามชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ช่อง 14 2. ผ่านทาง ยูทรู http://www.youture.com/obectvonline 3. ผ่าน http://www.obectv.tv

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายของสพฐ.ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1

1051279.JPG

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติร่วมการประชุม ขับเคลื่อนนโยบาย “สร้างโรงเรียนคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สร้างวิถีรักการทำงาน สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน สร้างสรรค์นิยมไทย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียนคุณธรรม” โดยเลขาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการ “วงล้อเด็กดี พร้อมได้มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,700 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ

1052522.JPG

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 /รูปแบบการตรวจราชการ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจ การรายงานผลการตรวจ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงาน กศน. /สำนักงานอาชีวศึกษา จาก 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขชต 1:ภาพ/ข่าว

21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุโขทัย เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

January 20, 2018 Leave a comment

1037600.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล รับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

+++ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรด้าน ICT และ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ICT ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อรับนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดยประชุมเรื่องการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตในจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต 1, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม.39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) โดย นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุม ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก……..(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

November 28, 2017 Leave a comment

1017334.jpg

25 พฤศจิกายน 2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ ในสังกัด เข้าร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจาก 8 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 245 คน เข้าร่วมพิธี เครือข่าย ปชส.: ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 18, 2017 Leave a comment

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

1014952.JPG

..เมื่อที่ 17 พ.ย.2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสำคัญกับผู้บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

..โดยมีคณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้แก่

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานกรรมการ นางสาวฐิติรัตน์ เวศแก้ว ผู้แทน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ เลขานุการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

1014870.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

+++++++นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้แก่ 1.เด็กชายนิธิพัฒน์ มั่นคง 2.เด็กหญิงอชิรญา จันทร์ศรี 3.เด็กหญิงผุสดี สังข์ทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นทีมนักเรียนผู้มีทักษะในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จนได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนในการนำเสนอผลการดำเนินการ และมอบให้กับ 1.นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา 2.นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย….(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

นักเรียน สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

1014930.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน

นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี (ในนามของหอการค้าไทย) โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน-ผู้ปกครองที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบภัยดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น จำนวน 466 คน ดังนี้

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จำนวน 149 คน

4. โรงเรียนวัดประโชติการาม จำนวน 27 คน

5. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จำนวน 25 คน

6. โรงเรียนอินทโมลีประทาน จำนวน 215 คน

อนึ่ง ในนามตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี หอการค้าไทย โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงบุคลากรในการต่อสัญญาจ้าง

October 6, 2016 Leave a comment

901850.jpg

3 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.วิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล ได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการดำเนินการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งทำสัญญาจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างโครงการครูวิกฤติ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวทดแทนนักการภารโรง และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน รวมกว่า 130 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ภาพ : สายันต์ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

04 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด

September 21, 2016 Leave a comment

898336.jpg

19 กันยายน 2559 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องพรหมวิหารสี่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมครั้งแรกของผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมมอบนโยบาย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือก “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ประจำปี พ.ศ.2559” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายสู่การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อสิ้นสุดการมอบนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อนึ่ง ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคณะครู บุคลากร และนักเรียน สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา ข่าว : รายงาน

20 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

September 11, 2016 Leave a comment

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูสอนวิชาสังคมเรื่องอาเซียน

895330.jpg

7 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตาม โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้สอนวิชาสังคมได้มีการพัฒนาความรู้เรื่อง

อาเซียน ทั้งในเรื่องที่มาและความสำคัญของประชาคมอาเซียนในการจัดการศึกษา สถานการณ์ปัจจุบันของประชาคมอาเซียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 200 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

สพฐ.ปลื้มห้องเรียนกีฬา เด็กสนใจล้นโควต้า

895389.JPG

สพฐ.ปลื้มห้องเรียนกีฬา เด็กสนใจล้นโควต้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนกีฬาส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เปิดรับทั่วประเทศ 3 โรงเรียน คนแห่สมัครล้นโควต้า

วันนี้ (10 ก.ย.) ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการเปิดห้องเรียนกีฬาประเภทฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐานแห่งการพัฒนาโดยเน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่าสากล ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ ซึ่งจะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 ให้เป็นนักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียนที่มีความพร้อม นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏมีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย มียอดผู้สมัครกว่า 600 คน แต่มีคุณสมบัติผ่านเข้ารับการคัดเลือกเพียง 192 คน ทั้งนี้โรงเรียนเปิดรับเพียง 2 ห้องเรียน 80 คน เท่านั้น สำหรับวันนี้ เป็นการทดสอบความสามารถทักษะปฏิบัติฟุตบอล อาทิ การเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโด่ง ระยะ 20 หลา เป็นต้น ส่วนทักษะปฏิบัติวอลเลย์บอล อาทิ การเล่นลูกบอลสองมือล่าง การเล่นลูกบอลสองมือบน การเสิร์ฟ การกระโดดตบ ส่วนในวันที่ 11 ก.ย. จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพ การวิ่ง ยืนกระโดดไกล และการสอบสัมภาษณ์ โดยผลคะแนนทั้งหมดจะส่งไปประมวลผลยังส่วนกลางและจะทำการประกาศผลการคัดเลือกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “จากการติดตามโครงการ พบว่ามีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในกระบวนการคัดเลือกเด็กต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาอย่างชัดเจน และมีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้เด็กที่มีทักษะและความสามารถ พร้อมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการการ สอบคัดเลือกดำเนินการจัดสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกคน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการห้องเรียนกีฬา” นายบุญรักษ์ กล่าวในท้ายสุด.

………………………………………………………………………

ทีมข่าวเฉพาะกิจโครงการห้องเรียนกีฬาจังหวัดสุโขทัย

สพป.สข.1 ร่วมต้อนรับเลขานุการ รมต.ศธ. (พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว) โอกาสเป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาต่อ

895378.jpg

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.สข.1 ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแนะแนวการเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ (International University Fair 2016 @ Bloomsbury International School Hatyai) ซึ่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรนานาชาติที่มากขึ้น ต่อยอดจากที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ได้เปิดมา 2 ปีการศึกษา และได้รับการตอบรับอย่างดี ชาวต่างชาติที่มาทำงานในจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฑูต ชาวมาเลเซีย วิศวกรเรือน้ำมัน รวมถึงนักธุรกิจในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนจำนวนมาก โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีความรู้จริง คิดเป็น แก้ไขปัญหาได้ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ มีจิตสาธารณะ มีความพร้อมในการแข่งขันในโลกสมัยใหม่ โดยมีนายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียน โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Year1 – Hi School หรือถ้าเทียบเป็นของไทยก็ตั้งแต่อนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนเป็นนานาชาติทั้งหมด ทั้งหลักสูตร บุคลากร เป็นครูจากประเทศอังกฤษและมีใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน หลักสูตรนานาชาติไม่ใช่การเรียนแบบ EP IEP ในโรงเรียนทั่วไป แต่เป็นหลักสูตรคือยกทุกอย่างมาจากอังกฤษ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ข้อสอบและการตรวจข้อสอบต้องผ่านการรับรองทั้งหมด ภายในงานมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยนานาชาติลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมถึงมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย มาร่วมแนะแนวหลักสูตรนานาชาติของแต่ละสถาบัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แนะแนวการเรียนสำหรับการสอนในสาขาที่ชื่นชอบซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชา เรียนทุกอย่างเหมือนที่เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมาดูการจัดการเรียนของโรงนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ ซึ่งใช้หลักสูตรอินเตอร์ที่เน้นการสอนภาคปฏิบัติ การทดลอง การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมกันนี้ ยังมีดาราและศิลปินรับเชิญที่เป็นไอดอลของเด็กๆ และเยาวชนมาร่วมในงานด้วย แสตมป์ อภิวัชร์ ,คุณฝ้าย มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2016 ,ฟรัง เบลล์ เจมส์ จากซีรี่ย์ฮอร์โมน ,วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,วงดนตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,มีเกมส์และกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

10 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ