Archive

Posts Tagged ‘อุทัยธานี’

อาชีวะร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

February 16, 2017 Leave a comment

DSC_3443.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงาน ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำกิจกรรมมาร่วมในงานครั้งนี้ ได้แก่ การจัดนิทรรศการผลิตผล ผลิตภัณฑ์การจัดการอาชีวศึกษา อาทิ เมนูทรงโปรดรัชกาลที่ 9 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา /ขนมจีนน้ำยา น้ำพริก หมี่กรอบ เฉาก๊วยโบราณ เค้กโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี /ผัดไทย และหมี่กรอบโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา /ขนมไทย เบเกอรี่ ซาลาเปาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี / ต้นไม้ ไอศกรีม ผลไม้ ลำไยโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว / กาแฟโบราณโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / ข้าวสารโดยวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / ผ้าไหมโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ / เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิดถ์ และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา อาทิ เครื่องประดับเงิน ถมเงินโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง / เครื่องหนังโดยวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ / ภาพวาดคนเหมือนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี / ผลิตภัณฑ์ด้านคหกรรมและศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี / ขนมเปี๊ยะปิ้งกับลูกชุบโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ข้าวเม่าโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และเครื่องแต่ง เครื่องหอม งานศิลปะโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การผสมเครื่องดื่มโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ยาดมสมุนไพรโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี /สับปะรดผ้าไทยโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา /การประดิษฐ์ศิลปประดิษฐ์โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี /พวงกุญแจดอกทิวลิปโดยวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม /ของชำร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์โดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง /การทำพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือกโดยวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร/ คอนเฟลกเพื่อสุขภาพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี / การทำดอกกระเจียวจากริบบิ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง /กัมมี่ เยลลี่โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี /ข้าวเหนียวมูน 7 สีโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี / พานพุทธบูชาโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ช้างกระโอ๊บโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ / ธุรกิจเพาะต้นอ่อนทานตะวันโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ / งานประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช / การตกแต่งกระเป๋าด้วยกระดาษแนบกิ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม/ สลัดโรลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี /ขนมครกข้าวไรซ์เบอรี่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และการจัดตกแต่งสวนหย่อมบริเวณหน้างานโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพและเที่ยวชมงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

อาชีวะจัดประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

November 23, 2016 Leave a comment

1.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะครู และนักเรียน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะเตรียมคนให้ออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความเชื่อมั่น ก้าวไปสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง ได้พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศในวิชาชีพ ให้มีลักษณะ ความเป็นผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพัฒนาให้สมาชิกขององค์กรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นจุดเน้นของการอาชีวศึกษาเกษตร ที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อกท. ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการประชุม อกท. ระดับภาค ของสมาชิกหน่วยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาศิลปะเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาประมง และสาขาวิชาพื้นฐาน ให้มีโอกาสนำผลงานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน และนำผลงานไปร่วมการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ​////// ​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. ​23 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือ

September 8, 2016 Leave a comment

894625.JPG

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมอบให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยเป้าหมายจัดการชุมนุมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญา และความรู้เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและการนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม กำหนดจัดการชุมนุมในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 3,000 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

07 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙

August 13, 2016 Leave a comment

886412.jpgทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559″>

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 ระดับศึกษาธิการภาค ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับศึกษาธิการภาค 18 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรรค์ รวม 9 สพป. 2 สพม. มีการแข่งขันจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) และการแข่งขัน Multi Skills Competition นักเรียนที่เข้าแข่งขันไม่ใช่นักเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) หรืออยู่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนานเกิน 6 เดือน ไม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน นักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนขยายโอกาสจาก สพป. และจากมัธยมศึกษาสังกัด สพม. จัดแข่งขันรวมกัน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งเสริมความมั่นใจในการแสดงออกทางภาษาของนักเรียน อีกทั้งยังเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านภาษาอังกฤษในนักเรียนอีกด้วย ในการนี้ ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (9 ส.ค.59) ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.

879693.jpg

***26 กรกฎาคม 2559 – นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. รับมอบรองเท้านักเรียนจาก นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส จำนวน 5,000 คู่เพื่อส่งมอบต่อนักเรียนมนสังกัด สพฐ. ที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้จัดโครงการพาน้องไปโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยรับบริจาคเงินสนับสนุนจากประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เทสโก้ โลตัสกว่า 1,800 สาขา และจัดประมูลรองเท้าจากดาราดัง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสนับสนุนโครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมาย จนปีนี้มียอดบริจาครองเท้าจำนวน 63,039 คู่ ไม่เพียงเท่านั้น เทสโก้ โลตัส ยังได้ร่วมสบทบบุญด้วยการมอบถุงเท้าสำหรับรองเท้าทุกคู่ที่บริจาคด้วย ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการส่งมอบรองเท้าไปยังโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในเครือโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ตลอดจนโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 58,609 คู่

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1042578722505051.1073742361.10…

ทิพวรรณ ข่าว

พี่สอนน้องทำขนม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ รร.ไตรภูมิวิทยา

879548.JPG

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อสร้างคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียน คือ การทำงานเป็น มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กล่าวว่า กิจกรรม “พี่สอนน้องทำขนม” เป็นความร่วมมือของโรงเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยโรงเรียนส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ – ๓ ไปเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ในช่วงบ่ายวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนการทำขนม เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรมีทักษะในการทำขนมแล้ว โรงเรียนได้นำมาขยายผล เป็นกิจกรรมพี่สอนน้อง ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ในวันอังคาร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอนน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ในวันพุธ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนในเขตบริการคือหมู่บ้านหมื่นพิทักษ์ จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และให้ยืมเครื่องอบขนม เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครูจันทร์จิรา ดียิ่ง ครูผู้ดูแลให้คำปรึกษานักเรียน กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนได้ฝึกการทำงาน มีทักษะในการวางแผนกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ทำงานเป็น สามารถคิดต้นทุน กำหนดราคาขาย มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยนักเรียนจะนำขนมไปวางขายในช่วงพักเที่ยงและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และส่วนหนึ่งเป็นรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้ง นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคขนมที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัย กิจกรรม“พี่สอนน้องทำขนม” จึงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อเป็นทักษะการทำงานอื่นๆ ที่สนใจในอนาคตศากุน ศิริพานิช…รายงาน

“มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016”

879477.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้จัดงาน “มหกรรมวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคเหนือตอนล่าง 2016” โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พิจิตร เขต 2) จัดงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ ให้ปรากฏเป็นผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการโครงการ

พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาสำหรับนักเรียนในชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน

ปัจจุบันมีโรงเรียนดีประจำตำบล กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 6,539 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนดูแลอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและประเมินความยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว มีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มากมายเป็นที่ยอมรับของชุมชน สามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้งาน และเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ได้

และในปี 2559 นี้ เพื่อเป็นการรวมพลังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ยังไม่ได้เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐขึ้นทั่วทุกภูมิภาค รวม 9 จุด

ณ จุดนี้ เป็นจุดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ณ มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบลของจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ รวม 25 เขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนทั้งสิ้น 369 โรงเรียน (ภาพ/ข่าว: ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=874723002639395

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

December 17, 2014 Leave a comment

รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.

689515.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มอบเงินและสิ่งของ (เสื้อผ้ากันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา) เงินจำนวน 20,000 บาท สิ่งของมูลค่า 80,000 บาท ตามโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบฯ และปล่อยขบวนรถ “โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว” และมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงาน “พื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศประสบภัยหนาวที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสและลดลงอย่างต่อเนื่อง จนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในปีนี้คาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน และตาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สพฐ.จัด “โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว” ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องกันหนาว พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก โดยได้รับความอนุเคราะห์บริจาคเงินและสิ่งของจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมีการกำหนดสายในการนำสิ่งของไปมอบให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว แบ่งออกเป็น 5 สาย ประกอบด้วย

สายที่ 1 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน 225,000 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 329,270 บาท

สายที่ 2 พื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 415,000 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 530,000 บาท

สายที่ 3 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองฯ ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย) จำนวนเงิน 225,399 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 345,820 บาท

สายที่ 4 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย) จำนวนเงิน 185,000 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 308,000 บาท

สายที่ 5 พื้นที่จังหวัดตาก จำนวนเงิน 441,880 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า 300,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,492,279 บาท และสิ่งของเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,813,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,305,279 บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้รับผิดชอบพื้นที่สายที่ 4 ซึ่งพร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สพป.ลพบุรีเขต 1, สพป.อ่างทอง , สพป.ชัยนาท , สพป.อุทัยธานี เขต 1 และ สพป.อุทัยธานีเขต 2 โดยมีนายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้นำคาราวานสิ่งของช่วยเหลือ และมีนายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่อนสอนเขต 2 ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่างการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ครั้ง2

ด้วย “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รวม 6 รายการ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น, อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา, ก่อสร้างอาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, ก่อสร้างโรงหุงต้มและประกอบอาหาร, ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๗, ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 แบบรูปรายการ ตามละเอียด ของกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา, อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา) และกองออกแบบและก่อสร้าง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (บ้านพักครูแบบ ๒๐๗, อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย), บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร)

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5 แบบสัญญาจ้าง

1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.7 สูตรการปรับราคา

1.8 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.9 แบบบัญชีเอกสาร

1.10 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

1.11 งวดเงินและงวดงาน

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000,000- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” เชื่อถือ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานพร้อมต้นฉบับของคู่สัญญาดังกล่าวมาด้วย “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อ สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สาขาละ ๑ คน

2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

(1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายรับเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) เอกสารต่างๆ

(ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับตามแบบในข้อ 1.9 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับตามแบบในข้อ 1.9 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน

5๑0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ให้เริ่มทำงาน

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และควรไปตรวจสอบดูสภาพสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย “โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท” จะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ไปตรวจดูและทราบรายละเอียดของพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญากับทางราชการ จะนำมาเป็นเหตุอ้างในการขอเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือความพ้นผิดต่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่…………/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่……………………………….ตั้งแต่เวลา……………น.ถึง…………….น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มิสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๑๐๓,๔๐๑,๓๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ …………………………….ตั้งแต่เวลา………..น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ http://www.obec.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคา ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 5. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๕,๑๖๔,๑๘๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจ การเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบบในข้อ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.6 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา จะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

5.6.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

5.6.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

5.6.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

5.6.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นี้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” เท่านั้น

6.3 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา”

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ ”โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

“โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้าง โดยจะต้องดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 5๑0 วัน แบ่งออกเป็น ๑๒ งวด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 และ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

“การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น” โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หากไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือทางราชการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข แบบรูปรายการ วัตถุประสงค์เงื่อนไขข้อกำหนดในสาระสำคัญ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมประกวดราคาหรือชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากทางราชการไม่ได้

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10๓,๔๐๑,๓60.- บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

11.2 เมื่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่เป็นตาม (1). หรือ (2). ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 “ตำรวจ” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.5 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับแบบสัญญาปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามกำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

13. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดส

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๕ แสดงมุทิตาสักการะ

614288.JPG

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท) พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร นักเรียน 1) แสดงมุทิตาสักการะ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี) โดยมี พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ 2) แสดงมุทิตาสักการะ พระวิมลสุตราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระพรหมสุธี วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพิกุลทอง อำเภอ ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีคณะสงฆ์ร่วมพิธีและรับพิธีทักษิณานุปทาน ส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

18 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ