Archive

Archive for July, 2014

“Going world class”มน.ก้าวสู่ปีที่๒๕

“Going world class”มน.ก้าวสู่ปีที่25 : ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มน.ภาพ

Read more…

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการการบริหารและขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ระดับสถานศึกษา

619131.JPG

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการการบริหารและขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ระดับสถานศึกษา และรับมอบโล่จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์ ในการจัดเสวนาทางวิชาการของสมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการหลั่งไหลขององค์ความรู้จำนวนมากอยู่รอบผู้เรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในการจำแนก แยกแยะองค์ความรู้เหล่านั้นให้รู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ และอะไรเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ซึ่งความสามารถดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นั้นผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการคิดจำนวน ๕ ประการด้วยกัน คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้มีจุดเน้นที่ให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนการสอนคิดสู่ระดับห้องเรียน จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด มีการจัดอบรม จัดทำสื่อ เอกสารประกอบการสอนด้านการคิดอย่างต่อเนื่อง ในการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้รับการประสานความร่วมมือจากสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์ ในการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และคณะครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๒๕๐ คน โดยวิทยาการได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี นายกสมาคม

25 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ำปิงสารภี สพป.ชม.เขต ๔

618223.JPG

ที่โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี นายสงัด ดุษฎีวิทิต ผอ.โรงเรียนวัดบวกครกเหนือพร้อมทีมงานผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ำปิง..ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสเป็นวันเปิดงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมายให้นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ.สพป.ชม.เขต ๔ เป็นประธานเปิด / นายเดชา ทิพย์เดโช ผอ.โรงเรียนวัดตำหนัก ในฐานะประธานกลุ่มรงเรียนเครือข่ายลุ่มน้ำปิง อ.สารภี สังกัด สพป.ชม.เขต ๔ กล่าวรายงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ศึกษานิเทศก์ รองนายกเทศบาล ต.ท่าวังตาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน วัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ทางวิชาการของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านอื่นๆของนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ต่อไป พิเศษคือกิจกรรมดังกล่าวนี้คณะครูกลุ่มลุ่มน้ำปิงสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มโดยมีการแสดงของนักเรียนทั้ง ๗ โรงเรียน ร่วมฟ้อนเปิดงานด้วยความสวยงามอ่อนช้อย และในกิจกรรมมีรายการแข่งขันของนักเรียนทั้ง ๗ โรงเรียนร่วมในรายการเป็นจำนวนมาก..เราไปชมกันว่าเขามีการแข่งขันอะไรกันบ้างนะคะ….

ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงานข่าว เผยแพร่ที่www.prcmi4.com http://www.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วปท. และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Lineเครือข่ายประชาสัมพันธ์สพป.ชม.เขต ๔ ขอความอนุเคราะห์ผ่านสื่อ นสพ.ส่วนกลางและท้องถิ่น

24 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กไทยเจ๋ง!คว้า๔ทอง๑๖เงินแข่งคณิตฯที่เกาหลีใต้

นักเรียนไทยสุดเจ๋ง! คว้า 4 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง 7 ชมเชย จากเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่เกาหลีใต้

Read more…

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี “ สพม. เกมส์ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗”

619124.JPG

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “ สพม. เกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2557” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.09 น. ที่สนามกีฬาในร่ม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมือง วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนมัธยมศึกษา ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เนื่องในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจำปี 2557 หรือ สพม. เกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2557 โดยมี นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, นายเสนอ สร้างสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา, นายสุนทร ประดิษฐ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา, นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา, นายณัชพล บุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา, นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา, นายบริสุทธิ์ บุญขจร, นางสาวพชิรา บุญปัญญา, นายคณิต ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ, นายกิจจา กุดแถลง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวารินชำราบ, ครูผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน, นักกีฬาฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษา ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากโรงเรียนในสังกัดและคณะ เข้าร่วมการแข่งขัน

นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มอบหมายให้โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2557 โดยมีทีมโรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขัน คือ ทีมชาย 34 ทีม และทีมหญิง 8 ทีม แข่งขันแบบแพ้คัดออก ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา, สร้างทักษะพื้นฐานด้านการกีฬา ในการที่จะนำไปสู่การการแข่งขันขั้นพื้นฐาน, ให้ดูและเล่นกีฬาเป็น, มีการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและจริยธรรม, สร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต่อไป ……………………….. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

25 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะวิทยากรพี่เลี้ยง ครูบรรจุใหม่ สพม.๑ หารือการดำเนินการในการอบรมพัฒนาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

617402.jpg

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง การจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สังกัด สพม.1ประชุมหารือ วางแผน การดำเนินการในการอบรมพัฒนาฯ เพื่อสร้างบรรยากาศ กระบวนการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ แก่ครูบรรจุใหม่ ให้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเป็นข้าราชการที่ดีของ สพม.1 ประธานคณะวิทยากรพี่เลี้ยงในครั้งนี้ นำโดยนายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีและมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และครูผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมทีมวิทยากร กว่า 30 ท่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนา จำนวน 255 คน

ธเนศ ไชยสุวรรณ

ภาพ/รายงาน

23 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดม่านการประศึกษาประจำวันที่๒๔ก.ค.๒๕๕๗

g7agehcbgaccfikhji895.jpg

แม่ของแผ่นดิน…แว่วว่า “นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์” ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งว่า มหาเถรสมาคม (มส.) และ พศ. กำหนดให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 0 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยให้ เจ้าคณะใหญ่แต่ละหน เป็นประธานในพิธีนำ คณะสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม โดยเริ่มที่ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จัดพิธีที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 0 เหนือใด ใน วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม และ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จัดพิธีที่ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ถัดจากนั้นวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 15.00 น. และ เจ้าใหญ่หนตะวันออก จัดพิธีที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 0 ตกเย็นของวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 17.00 น. ส่วน เจ้าคณะใหญ่หนใต้ จัดพิธีที่ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ขณะที่ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต จัดพิธีที่ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม เวลา 16.00 น.

เรียกได้ว่า มส.และ พศ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม ทั่วประเทศ …สาธุ!

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก