Archive

Archive for October, 2016

สอศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

October 25, 2016 Leave a comment

page1.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาเวลา 8.00 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวถวายความอาลัยดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี ยังความเศร้าโศกอาดูรแก่ปวงพสกนิกรเป็นล้นพ้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ทรงห่วงใยปวงประชาราษฎร์ เป็นที่ประจักษ์

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสุดคณานับ โดยเฉพาะพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับครูและนักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของครู และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งปวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลายแห่ง เช่น โรงเรียนจิตรลดา ที่เป็นโรงเรียนสำหรับเจ้าฟ้าและสามัญชน, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ สำหรับพัฒนาชาวไทยภูเขา, โรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนวังไกลกังวล, โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย รวมทั้งทรงมีพระราชดำริเกี่ยวการศึกษา ดังเช่น โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งยังทรงเคยเสด็จไปพระราชทานความรู้แก่เด็กนักเรียนในรายการศึกษาทัศน์ ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการโรงเรียนพระดาบส ที่ให้ความรู้วิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทั่วประเทศ ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก เช่น ทุนภูมิพล ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง

พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาสุดคณานับนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระราชวิสัยทัศน์อันเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สืบไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม 2559

Cr.ข่าวสำนักรัฐมนตรี

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรียน High School ในอเมริกา พร้อมเก็บหน่วยกิตไว้ใช้เข้ามหาลัยในอเมริกาต่อได้ด้วย

October 18, 2016 Leave a comment

Heritage Christian School เป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่ ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปีค่ะ (ปี 1962)

ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางของ Los Angeles ,California ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย แถมย่านที่ตั้งอยู่นั้นหรูหรามาก โรงเรียนอยู่ไม่ไกลจาก Hollywood, Beverly Hills , มีสวนสนุกใหญ่ๆ ถึง 4 แห่ง และไม่ไกลจากชายทะเลรัฐแคลิฟอร์เนีย เรียกว่าหรูหรา กระทบไหล่ดารากันเลยค่ะ : )

ทั้งในโรงเรียนและรอบๆโรงเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียนมากกก

โรงเรียนนี้เน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย มีหลักสูตรแอดวานซ์ 15 หลักสูตร และกิจกรรมให้เลือกเรียนมากกว่า 20 กิจกรรม

หลังเลิกเรียนมีกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับความสามารถทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกราฟิก3D มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสมาร์ทบอร์ด รองรับอีกด้วย!!!

โรงเรียนนี้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – Grade 11 (ม.3-ม.5)

ทางโรงเรียนได้คัดเลือกครอบครัวชาวอเมริกันที่มีความพร้อมโดยรอบบริเวณโรงเรียน ไว้รองรับนักเรียนจากต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ความกับคนอเมริกันในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเป็นพิเศษด้วย

สำหรับน้องที่ไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษ ต้องการปรับพื้นความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โรงเรียนนี้ก็มี Pathway Program ช่วยรองรับนักเรียนด้วยเช่นกันค่ะ

High School Pathway Program เหมาะสำหรับน้องๆที่ความใฝ่ฝันที่จะไปศึกษาต่อเมืองนอก แต่ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ยังไม่แน่น หรือ GPA ไม่สูงนัก แต่ต้องการเริ่มต้นการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโรงเรียนมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนด้านวิชาการ และเก็บหน่วยกิตสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้ด้วยนะคะ

ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยถึง 100% เลยค่ะ ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Arizona State University, Baylor University, Boston College, Boston University, Brown University, California Institute of Technology, Carnegie Mellon University, Cornell University, Dartmouth College, Duke University, Georgetown University, Johns Hopkins University, New York University, Northwestern University, Princeton University, Santa Clara University, Stanford University, SUNY Birmingham, University of California, University of Arizona, University of Colorado, University of Massachusetts, Boston, University of North Carolina, University of Notre Dame, University of Oregon, University of San Diego, University of Southern California, Washington State University, Wellesley College, Yale University

น้องๆที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

http://ieethailand.thaisocials.com/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ขอเชิญเข้าร่วมการออกแบบประกวดสัญลักษณ์สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

October 17, 2016 Leave a comment

สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมออกแบบประกวดสัญลักษณ์สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การสมัครและส่งผลงาน

• ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2559

• ส่งผลงานระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559

• ส่งใบสมัครและผลงานทางอีเมล์: marketing@tica.or.th

• ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการแข่งขันได้ที่http://us7.campaign-archive2.com/… ติดต่อสอบถาม

• สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

เลขที่ 99/7 เดอะ เลกาซี วิภาวดี คอนโด

ถนนลาดพร้าว ซอย 8 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานครฯ 10900

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

October 15, 2016 Leave a comment

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย และอายุ ร่วมส่งผลงานการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประกวด ภายใต้งาน Chiang Mai Design Week 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงเวลาที่เปิดรับใบสมัครผลงานเข้าประกวด :

รายละเอียดของผลงานที่ส่งประกวด :

ออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 แบบ (จังหวัดละ 1 แบบ)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด :

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร“”อ””””อ””นไ””ล””น์ (คลิกที่นี่ )

2. ส่งผลงานและใบสมัครมาที่อีเมล์contest@tripnorthern.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

จส.๑๐๐ เปิดรับสมัครน้องๆ อายุ ๕-๑๐ ปี มาโชว์ความสามารถพิเศษเป็นนักพากย์รุ่นจิ๋ว!

October 15, 2016 Leave a comment

โครงการ “Young voice contest” เปิดรับสมัครน้องๆ อายุระหว่าง 5 – 10 ปี ร่วมโชว์ความสามารถพิเศษในการพากย์เสียง ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 3 หมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตร และได้ร่วมงานเป็นนักพากย์รุ่นจิ๋วกับ จส. 100 ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : วันที่ 19 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม Workshop และรอบชิงชนะเลิศ : วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 กติกาในการร่วมประกวด : แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก 1.ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง เล่านิทาน โชว์ลีลาความสนุกสนาน ผ่านแรคเตอร์พี่ Share หรือน้อง Care โดยในคลิปประกอบด้วยการแนะนำตัวเองสั้นๆ เล่านิทานเรื่องโปรด บทบังคับ (เลือกอันใดอันหนึ่ง) จำกัดความยาวไม่เกิน 2 นาที จำนวน 1 คลิป 2. ส่งคลิปเข้ามาที่สถานีวิทยุ จส. 100 รอบสอง 1. ทีมงานจะคคัดเลือกน้องๆ ที่มีความสามารถโดดเด่นจากคลิปทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) มาร่วมกิจกรรม Workshop พากย์เสียง และลงเสียงจริงที่สถานีวิทยุ จส. 100 2. จากนั้นทีมงานจะคัดเลือกน้องๆ 2 คนจาก 10 คน ที่มีเสียงเหมาะกับคาแรคเตอร์พี่ Share และน้อง Care มากที่สุด มาร่วมงานกับสถานีวิทยุ จส. 100 ช่องทางการส่งคลิปเข้าประกวด : (เลือกเพียง 1 ช่องทาง) 1. ทางแฟนเพจ JS100 Radio โดยโพสต์คลิปที่หน้ากิจกรรม “Young voice contest” พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น อายุ โรงเรียน เบอร์ติดต่อ 2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งแผ่น CD/DVD บันทึกวิดีโอ พร้อมระบุ ชื่อ- นามสกุล ชื่อเล่น อายุ โรงเรียน เบอร์ติดต่อ พร้อมจ่าหน้าซองถึงโครงการ“Young voice contest” สถานีวิทยุ จส.100 เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อ่านกติกาเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

High School Pathway Program แนะนำกลุ่มโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจ

October 15, 2016 Leave a comment

IEE มาแนะนำกลุ่มโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจ! เปิดรับตั้งแต่ Grade 9 – Grade 11 การเรียนมีวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นความรู้ทางภาษา อังกฤษเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการเรียนด้านวิชาการ ในราคาที่ไม่แพงค่ะ

High School Pathway Program นี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ยังไม่แน่น หรือ GPA ไม่สูง แต่ต้องการเริ่มต้นการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางโรงเรียนมีหลักสูตรเฉพาะสำหรับน้องๆที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนด้านวิชาการ และเก็บหน่วยกิจสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ด้วยนะคะ

Heritage Christian School เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งในปี 1962 ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางของ San Fernando Valley ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในภาคใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งอย่ไม่ไกลจาก Hollywood, Beverly Hills , สวนสนุกใหญ่ๆถึง 4 แห่ง และไม่ไกลจากชายทะเลรัฐแคลิฟอร์เนียบรรยากาศการเรียนที่น่าเรียน เน้นการเตรียมความพร้อมการเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรแอดวานซ์ 15 หลักสูตรและกิจกรรมกว่า 20 กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่เน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดเช่น 3D กราฟิกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและสมาร์ทบอร์ด

แบบพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน

ซานเฟอร์นันโดวัลเลย์ Los Angeles ‘เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปจากมรดกคริสเตียนเช่น Hollywood, Beverly Hills, สี่สวนสนุกสวนสาธารณะและชายหาดที่สวยงามแคลิฟอร์เนีย

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ : นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่และนักเรียนคนอื่นๆ เป็นอย่างดี

Heritage Christian School is situated in the heart of the, one of the most culturally diverse areas in Southern California. Los Angeles’ more famous sites are located a short distance away from Heritage Christian such, four amusement parks, and the beautiful Californian beaches.

located in beautiful southern California, is the perfect path for students who wish to get started immediately on their High School experience in the USA, earn high school credit in classes with American students, while at the same time rapidly improving their English.

High School Pathway Program is also an advantage for motivated students with a low GPA who wish to enter a competitive Private High School in the future.

This program is a jump start on immersion into American Academic life. Through a combination of focused ESL classes plus traditional High School classes with their American peers, students will be more prepared to succeed in their high school program. Students will drastically improve their English and learn the important American academic techniques of giving presentations, writing essays, and demonstrating leadership – important philosophies in US system that are unfamiliar to most international students.

We encourage all students with a ELTiS/SLEP score lower than 205/45 to enroll in this unique program starting Fall 2017. NO ESL test scores required!

• Students take 2-4 ESL courses designed to rapidly improve their academic English, as well as to prepare them culturally and socially for high school life in the USA and with an American family.

• Classes with American students in Music, Art, Phys Ed are integrated with the ESL schedule so that students can begin their American immersion experience immediately – and earn US high school credit toward their diploma. As the student progress, they take an increased number of US high school classes.

• Students live with one of our carefully chosen American host families. Students and families get extra support to help them establish a wonderful bond.

• With a ELTiS score of 222 and a GPA of 2.0 students are guaranteed admission to the regular High School programs at Heritage or at IEE,Thailand

Heritage Christian School, founded in 1962, offers students an exciting academic atmosphere emphasizing college preparation. All 15 Advanced Placement Courses and over 20 after school activities are supported by the latest technologies like 3D graphic computers, laptops, and Smart Boards.

This school provides a great “quintessential” American high school experience. The experienced international student program at this school means that students are well received and taken care of by the staff and other students!

Heritage Christian School is situated in the heart of the San Fernando Valley, one of the most culturally diverse areas in Southern California. Los Angeles’ more famous sites are located a short distance away from Heritage Christian such as Hollywood, Beverly Hills, four amusement parks, and the beautiful Californian beaches.

http://ieethailand.thaisocials.com/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

October 13, 2016 Leave a comment

สพป.นศ.๑ แข่งขันทักษะทางวิชาการ

903924.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิด ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขและการแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพจากการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียนสู่การแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะต่อสาธารณชน และเพื่อประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและนำนักเรียนที่ชนะการแข่งขันไปร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละคน โดยเน้นที่การประกวดแข่งขันด้านศิลปะและพัฒนาอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งปีนี้กำหนดแข่งขันตามสาระการเรียนรู้ ๑๑ รายการ //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

สพม.6 ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

903790.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งระบุให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังดูแลความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปกป้องคุ้มครองในการเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานไอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกในการมีจิตอาสาป้องกันช่วยเหลือและผู้ผ่านการอบรมมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามาเข้าช่วยเหลือนักเรียนได้ทันทุกเวลาและปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายคุ้มครองและจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำลอง จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ขับเคลื่อนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

903939.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าข่า โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแล การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน โดยรูปแบบการควบรวมโรงเรียนเป็นการควบรวมบางส่วน ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) โดยนักเรียน ชั้น ป.4 – 6 โรงเรียนบ้านป่าข่า จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้ฝากผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ให้ทราบถึงนโยบาย สพฐ. ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะส่งผลต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุตรหลานให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ….

Categories: Uncategorized

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

October 10, 2016 Leave a comment

903100.JPG

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี โดยมี นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติบัติการใช้สื่อภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนละ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 50 คน และจะมีการติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐ ในภาคเรียนที่ 2/2559 ต่อไป

10 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อกศจ.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

October 10, 2016 Leave a comment

902918.jpg

….. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 พร้อมด้วย นายสุธน บัววัฒน์ (วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนใน กศจ.) อนุกรรมการ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา) อนุกรรมการ นายพนม จันทร์ดิษฐ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่) อนุกรรมการ นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว) อนุกรรมการ นางจรรยา เรืองมาลัย (ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1) อนุกรรมการ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณาวิทยฐานะ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

08 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ สวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่

October 8, 2016 Leave a comment

902837.JPG

เมื่อวันที่ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่เขต 2 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ สพป.เเชียงใหม่เขต 2 กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สาระของการบรรยายพิเศษได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 ลงลึกในรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยได้กล่าวว่า ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชิงให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์ โดยเป้าหมาย คือต้องรู้ 60 เปอร์เซนต์ กับควรรู้ 40 เปอร์เซนต์ โดยกำหนดตัวชี้วัด ต้องรู้ต้องสอน และควรรู้ก็เพิ่มเติม โดยการออกข้อสอบในมิติต้องรู้. ผู้บริหารต้องให้บอกครูให้เข้าใจ สพฐ.ได้ดำเนินการไว้แล้ว มีพิมพ์เขียวหรือบลูปรินท์โครงสร้าง โดยกำหนดสื่อสารผ่านบอร์ดแคช G-Chat และบอร์ดแคช แชท โอ เน็ต การลงลึกในหัวใจของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประเด็นการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ (ยกตัวอย่างเรื่องไฟป่า) ตรงกับตัวชี้วัดไหน มาตรฐานไหน โยงระดับช่วงชั้น ในมิติ. 4 H วิธีการออกแบบหลักสูตรในแต่ละชั้นต้องให้ออกแบบเข้าถึงตัวชี้วัด ต้องดึงครูให้ออกแบบให้รู้เรื่อง ที่ครูจะสอนให้เด็กเรื่องสีใบใบไม้ เรื่องที่สองต้องรู้เรื่องการประเมินผล หากสนใจเรื่องเดียวกัน(ยกตัวอย่างเรื่องใบไม้) และให้รู้วิธีคิดผังมโนทัศน์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คิดตีมเรื่อง เชื่อม 4 H แล้วผูกเรื่องให้ได้ตามกระบวนการ PDCA (ยกตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะถั่วงอก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ลูกปะคบแก้วเก้าเซียน นิทานแปดบรรทัด) ทุกเรื่อง เขื่อม cognitive domain นอกจากนี้ ท่านได้ฝากนโยบายเรื่องเร่งด่วน นโยบายภาครัฐสู่กระทรวงศึกษาธิการ ไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งไ้ดเน้นย้เรื่องการอ่านออกเขียนได้ การสอนแจกลูกสะกดคำ การท่องสูตรคูณ การท่องอาขยาน (“แมวเอ๋ย แมวเหมียว…” TEPE ออนไลน์ ครูใหญ่ต้องทำให้ได้เป็นตัวอย่าง ทำให้ครูรู้. เขาจะเก่งกว่าเรา ต้องทำใจไว้และยินดีกับครู.และได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารองค์กร G-Chat เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกล่าวขอให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์องค์กรการศึกษาของเรา กระทรวงของเรา สพฐ.ของเราทุกคน พร้อมทั้งกำชับให้ยึดมั่นในบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา และยึดในผลประโยชน์ของการพัฒนาด็กเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่อาจเป็นผลกระทบเชิงลบต่อเด็กด้วย

07 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ