Archive

Archive for November, 2017

การประชุมรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ /ข้าราชการ /ลูกจ้าง ในสำนักงาน สพป.สงขลา เขต ๑

November 29, 2017 Leave a comment

1017909.JPG

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ส่วนที่ 2) สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสำนักงาน สพป.สงขลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ คือ แนวปฏิบัติด้านการจราจร และการจอดรถใน สพป.สงขลา เขต 1 ,การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ,การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ,การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 RT ,การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ,การจัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Pre O-NET ,กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ระเบียบใหม่) ,การแต่งตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค (ภาคใต้) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.๓๘ เจ๋ง คิดค้นนวัตกรรม “ชุดพลิกล็อค” คว้าเหรียญทองแดงจากเวทีนานาชาติงาน INST๒๐๑๗ ประเทศไต้หวัน

November 28, 2017 Leave a comment

1017556.JPG

นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38 เจ๋ง คิดค้นนวัตกรรม “ชุดพลิกล็อค” คว้าเหรียญทองแดงจากเวทีนานาชาติงาน INST2017 ประเทศไต้หวัน นายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้รับรางวัล Bronze Medal Award จากการนำผลงาน “ชุดพลิกล็อค” เข้าแข่งขันในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) ณ ประเทศไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Move World Together ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “ชุดพลิกล็อค” เป็นชุดจำกัดการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และมีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยการจำกัดการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยง และป้องกันอันตรายที่เกิดจากผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายอุปกรณ์ในการรักษา นอกจากนี้ “ชุดพลิกล็อค” ยังช่วยพลิกตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะนอนติดเตียงได้ง่ายอีกด้วย

วัสดุผ้าใช้ผ้าท้องถิ่น เส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติเฉพาะ ทนทาน เนื้อผ้าสวมใส่สบายไม่รู้อึดอัด ระบายอากาศได้ดี และเทคนิคพิเศษของการตัดเย็บที่เพิ่มความแข็งแรงของอุปกรณ์ในขณะการใช้งาน ชุดยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งาน/จำกัดการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ตามระดับอาการของผู้ป่วย และสามารถปรับขนาดชุดได้ตามขนาดสรีระของคนไข้ได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่ผู้ดูแลสามารถดูแลพลิกตัวผู้ป่วยได้สะดวกและช่วยผ่อนแรงมากขึ้น ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ดูแล/เจ้าหน้าที่ และลดภาระในการดูแลผู้ป่วย ทีมผู้ประดิษฐ์ ได้แก่นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 4 คน คือ นายสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทยาวัต, นายวรรณกร อินทร์ปิ่น, นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา, นายกุละพัฒน์ วันดี, และนางอัมพร ธีรวรกุล เป็นครูที่ปรึกษา สำหรับรางวัลรางวัลที่ผ่านมา

1.Best presentation Awards และsilver award จากค่ายโครงการ Move World Together

2.Special award จากนายกสมาคมสิ่งประดิษฐ์ประเทศเกาหลีในงานวันนักประดิษฐ์ปี2560 ณ ไบเทคบางนา 3. Bronze Medal Award (เหรียญทองแดง) Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) ณ ประเทศไต้หวัน นางอัมพร ธีรวรกุล ครูที่ปรึกษา กล่าวว่า แนวความคิดในการต่อยอด “ชุดพลิกล็อค” ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาเกือบ 3ปี ที่ผ่านมาเราแก้ไขตามจุดบกพร่องที่พบและเพิ่มเติมในส่วนต่างๆที่คิดว่าจะทำให้ใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว สวมใส่สะดวกสบาย ไม่รบกวนสายต่างๆที่ช่วยในการรักษา ปรับขนาดได้ตามขนาดร่างกายผู้ป่วยจนได้แบบที่เห็นในปัจจุบัน แม้จะไปแข่งขันและเป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการในเวทีนานาชาติมาแล้ว แต่ “ชุดพลิกล็อค”สุดนี้ก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อ โดยเฉพาะต้องนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงหลายๆคน แล้วหาจุดบกพร่องจากการที่พยาบาลได้ทดลองใช้จริง แล้วนำไปปรับแก้ต่อไป

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

November 28, 2017 Leave a comment

1017334.jpg

25 พฤศจิกายน 2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ ในสังกัด เข้าร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจาก 8 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 245 คน เข้าร่วมพิธี เครือข่าย ปชส.: ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

November 27, 2017 Leave a comment

1016703.JPG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป,ชุมพร เขต 1

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด สามารถจัดทำหลักสูตรปฐมวัยระดับสถานศึกษาและเอกสารหลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตอสซอรี่ ให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดทำ เลือกใช้สื่อ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตอสซอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3 เข้าอบรม จำนวน 196 คน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นันทา โพธิ์คำ และคณะ>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

25 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม

November 25, 2017 Leave a comment

1016361.jpg

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” โดย นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความรู้เรื่องแนวคิดในการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม ” รวมพลังสร้างสรรค์ทีม ” จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังจะเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อหลอมรวมวิสัยทัศน์ขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด ” MOE ONE TEAM ” สำหรับนักบริหารการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสพฐ. จัดขึ้นระหว่างสันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ( CPLI ) ณ ห้องประชุม 101 MULTIPURPOSE HALL สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับผู้บริหารการศึกษา ( ผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 พย. 2560 จำนวน 110 คน ) คือ น.ส.ลออ วิลัย รอง ผอ.สพป.ลบ.1 ( ผอ.สพป.ชัยนาท ) ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯสำหรับนักประชาสัมพันธ์ คือ น.ส.ภคจิรา จันทร์แดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ.1 #พัฒนาศักยภาพ#ความรู้ไม่มีสิ้นสุด#ไม่หยุดพัฒนา #มหัศจรรย์คนพีอาร์

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ ร่วม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” ขับเคลื่อนไทเลย ๔.๐ ทุกวันศุกร์

November 25, 2017 Leave a comment

1016355.JPG

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ในทุกวันศุกร์ สพม.19 ได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การพูดภาษาถิ่นและภาษาเลย เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในประเด็นที่ 6 Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้จังหวัดเลยโดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) เพื่อให้จังหวัดเลยสามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (TAHILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้ 1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 2. Health เลยเมืองแห่งสุขภาพ 3. Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน 4. Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า 5. Loei for All เลยแห่งของทุกคน 6. Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม 7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา และ 8. Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม

…………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=196098328…

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พัทลุง เขต ๑ จัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียน โครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

November 22, 2017 Leave a comment

1015261.JPG

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน ในโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ให้กับเด็กหญิงพรวลัย จันทร์พลี นักเรียน ชั้น ป. ๕ โรงเรียนบ้านไสเลียบ ซึ่งเป็นเด็กยากจนและป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง พิธีมอบได้เริ่มขึ้นในเวลา ๐๙๐๐น. โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการมอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้ดำเนินการสร้างบ้านด้วยการระดมทุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ในการดำเนินงานสร้างบ้านอยู่อาศัยใหม่ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว ๑ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ ๑ ห้องครัว ซึ่งมีพิธีลงเสาเอกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่าในการออกแบบแปลนบ้าน ดำเนินการสร้างบ้านโดยแรงงานทหาร จำนวน ๖ นาย จากกองพันทหารช่างที่ ๔๐๒ ซึ่งได้มาพักอาศัยที่โรงเรียนบ้านไสเลียบ ในการสร้างบ้านครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๕๒ วัน แรงงานในการสร้างบ้านในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะเต่า ภายใต้การทำของนายอรุณ ช่วยสถิตย์ กำนันตำบลเกาะเต่า และนายพินิต พรหมดิษ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไสเลียบ และแรงงงานช่างจากลูกจ้างโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอป่าพะยอมภายใต้การนำของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายอำเภอป่าพะยอมทุกคน โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ ชูเพชร เป็นประธานเครือข่ายป่าพะยอม การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมีนางปรีดา ไชยหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเลียบ และนางวรรณี ศักดาณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านไสเลียบ เป็นผู้ประสานงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้จิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคในการสร้างบ้านจากผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๘,๘๕๒ บาท ดำเนินการก่อสร้างบ้านจำนวนเงิน ๒๖๕,๘๙๘ บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวนเงิน ๑๔,๖๐๐ บาท เงินคงเหลือจำนวน ๙๘,๓๕๔ บาท โดยโรงเรียนบ้านไสเลียบได้นำเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลของเด็กหญิงพรวลัย จันทร์หลี ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ