Archive

Archive for August, 2014

อาชีวะรับน้องโหดอีกดับ๑

August 31, 2014 Leave a comment

งานรับน้องนักศึกษาอาชีวะเมืองปทุมธานี สุดเศร้า รุ่นพี่พาทำกิจกรรมริมหาดค่ำยันเช้า ปี 1 สังเวยอนาถ แม่ร่ำไห้ลูกชายคนเดียว ตร.หัวหินเรียกสอบกราวรูด

Read more…

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 31, 2014 Leave a comment

น้ำป่าไหลหลากท่วมโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.น่าน เขต 2

637273.jpg

เมื่อคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โรงเรียนบ้านน้ารีพัฒนา โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ อำเภอเชียงกลาง โรงเรียนบ้านส้าน อำเภอปัว โรงเรียนบ้านสบขุ่น และโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา และเข้าท่วมบ้านเรือนของครู นักเรียน ในอำเภอเฉลิมพระเกลือ บ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอสองแคว

จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ได้ส่งผลให้ดินสไลด์ปิดเส้นทางไปยังโรงเรียนในพื้นที่หลายแห่ง และดินถล่มถนนขาด สร้างความยากลำบากให้ครู นักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ภาพโดยเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล ณ วัดกลางสุรินทร์

637441.JPG

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดกลางสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดย นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความมืออย่างดีจากหลายภาคส่วน ซึ่งในส่วนของชาวการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1 ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สพม.33 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจากหลายเขตพื้นที่ จากต่างจังหวัดอีกด้วย ผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มียอดเงินถวายขณะรายงานข่าว จำนวน 2,626,999.00 บาท

///// นายประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีมประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รายงาน

สพป.เลย เขต 2 จัดอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

637528.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมการจัดการศกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2 ซึ่งเป็นการจัดอบรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 183 เขต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำไปสู่การปฏิบัติ และให้เข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับโรงเรียน กิจกรรมการจัดอบรมประกอบด้วยการรับชมการเสวนาประกอบวีดิทัศน์ ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ซักถาม โดยมี นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธาน

30 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 30, 2014 Leave a comment

สพป.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร ครู ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

636556.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง : Brain Based Learning (BBL) ภายใต้ “โครงการเด็กบึงกาฬฉลาด คิด อ่าน เขียน พลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนวัดบางใหญ่ และโรงเรียนวัดสวนแตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ๒๐ โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ร่วมศึกษาดูงาน

หลังการศึกษาดูงาน ได้มีการประชุมถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานสู่การปฏิบัติ จากนั้นได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กับโรงเรียนในโครงการทั้ง ๒๐ โรงเรียน โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายวิชิต จิตจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการร่วมลงนาม ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สพป.สตูล ขานรับนโยบาย รัฐบาลเร่งประุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กรับกระบวนการทางไกลผ่านดาวเทียว

636906.jpg

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดสตูล ได้สนองนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาลปัจจุบัน โดยนำผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูและขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวน 71 โรงเรียน เข้ารับฟังและรับการถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตาม นโยบายดังกล่าวให้ผู้บริการได้รับทราบและรับรู้ถึงแนวทางในการกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย

ซึ่งในขณะนี้ได้จัดขึ้นที่ สตารินทร์รีสอร์ท อ.เมืองสตูล ในการจัดครั้งนี้ให้ดูถึงหลักการและให้สอดรับกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรสอดตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อรับกับนโยบายและให้สอดรับกับตารางการเรียนการสอนของทางไกลผ่านดาวเทียมของต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน

โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเขตพื้นที่และครูศึกษานิเทศก์ต่าง ๆ เข้าร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนรองรับดังกล่าว รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณในเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์การรองรับทางไกลผ่านดาวเทียมให้พร้อมที่จะรองรับในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ต้นแบบโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 คาดว่าคุณภาพการศึกษาจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้ารับฟังดังกล่าว กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ข่าว จิต์ดาภาปาทาน /ภาพ นภดล ยิ่งยงสกุล

มอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

636525.JPG

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการนำสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นโครงการในพระราชดำริ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นความสำคัญในด้านการศึกษา และให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักในแนวพระราชดำริการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มุ่งเน้นให้นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนด้วยศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 30, 2014 Leave a comment

108 ร.ร.ขนาดเล็ก สพป.ราชบุรี1 ร่วมชมการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาความรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

636570.JPG

ผู้บริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก 108 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมชมการถ่ายทอดสดทางช่อง DL TV14 ในการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เพื่อรับชมรายการอันจะสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานและเกิดผล เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการบริหารจัดการในสถานศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี น.ส.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมและดูแลในการทำ Workshop ของผู้เข้าร่วมพัฒนาด้วย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ

636586.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโทบุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานในพิธีในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มีนายทองคำ ตอนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่กำหนดให้มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง(Video Conferent) จากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไกลกังวลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมพร้อมกัน มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 120 คน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ขับเคลื่อนทางไกลผ่านดาวเทียม

636449.JPG

วันนี้(29ส.ค.57)นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เชิญรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม ผอ.รร.และศึกษานิเทศก์ทุกคน ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ศูนย์พัฒนาครู หรือห้องประชุมด่านช้าง โดยนายจักรพรรดิ ชี้แจงถึงความโชคดีในภารกิจที่มีโอกาสรับสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของสำนักงานเขตที่มีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม เมื่อปี 2554ได้จัดตั้งศูนย์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บริการทางวิชาการในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยติดตั้งเครื่องทำสำเนาแผ่นดีวีดี 2 ตัว จอทีวี 25 เครื่องทำการผลิตสำเนาการเรียนการสอนรร.วังไกลกังวลทางไกลผ่านดาวเทียมทุกวิชา ทุกชม.ลงแผ่นดีวีดีได้ครั้งละ 25 แผ่นเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น หรือครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอก

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีการจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมแต่ละอำเภอและกำหนดการการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังวันที่ 6 ก.ย.นี้ โดยรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะออกสำรวจตรวจสอบวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทุกโรงเรียนพร้อมกัน

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 29, 2014 Leave a comment

กบข.สัมพันธ์สัญจร ภูมิภาค สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

636162.JPG

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้จัดโครงการ กบข.สัญจร ภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องการบริหารเงินกองทุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการซึ่งจะทำให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิการเป็นนสมาชิก กบข.ตลอดจนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพันธ์ สุวรรณชนะ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เปิดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ กบข. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ วิทยากรนางพรรณสุดา สุขวิสิฎฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการและสวัสดิการ มีสมาชิกที่สนใจ ประมาณ ๑๕๐ คน บรรยายเรื่องต่างๆ ดังนี้ แนะนำ กบข ,.บริการเปลี่ยนแผนการลงทุน ,บริการออมเพิ่ม สวัสดิการจาก กบข.สิทธิการรับเงิน,บริการออมต่อ บริการ CPF Web Serrice,ช่องทางการติดต่อ กบข.และสุดท้ายตอบข้อสอบถามและลุ้นรับของที่ระลึก จาก กบข //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ/ข่าว

สพม.20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

635808.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ82 พรรษามหาราชินี ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากนายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดชุดแต่งกายรีไซเคิล และการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและธนาคารขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์

635843.JPG

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศก์ ด้านระเบียบวิธีวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้านระเบียบวิธีวิจัย ในวันที่ ๒๖ สิงหาม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้ศึกษานิเทศก์นำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปร่วมดำเนินการนิเทศการศึกษาตามปัญหาและความต้องการของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปรีดา เบ็ญคาร และดร.นงนภัสส์ มากชูชิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 28, 2014 Leave a comment

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติงานของการนิเทศ(AAR)โครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

635516.JPG

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติงานของการนิเทศ (After Action Review) (AAR) โครงการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรม การกำหนดทิศทางและแนวทางในการทบทวนการนิเทศติดตามหลังการปฏิบัติการนิเทศ (After Action Review) โดย ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก์ แบ่งกลุ่มเป็น ๖ กลุ่ม เพื่อสรุปผลการนิเทศติดตามสถานศึกษา ใน ๒ มิติงาน – ตามกรอบงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา – ตามอำเภอ/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนที่รับผิดอบ – กิจกรรมถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานที่ดีในการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ เป็นรายบุคคล – นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีของศึกษานิเทศก์เป็นรายบุคคล – การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเติมเต็มของคุณภาพงาน โดย นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ อนึ่ง กลุ่มอำนวยการ โดย นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้จัดประชุมสัมมนาหลังการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (After Action Review) (AAR) โดยมี นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน ระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ได้มีกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายปริญญ์ พวงนัดดา นายมานะ เอี่ยมปิยะ นายสรพันธ์ คงสุนทร ศึกษานิเทศก์ นางสุวิมล สาสิงห์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายจาง โพรัง ช่างครุภัณฑ์

คุณครูประภาส ระมัดตน ครูนักออกแบบสวนเกษตรโรงเรียน

635680.jpg

ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน บุคลากรที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการ คือ “ครู”ที่จะต้องเติมเต็มในวิชาการหลักทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนงานทักษะแห่งชีวิต

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และ ๑๐๐ % ของผู้เรียนทั้งหมด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ “ครู” ทฤษฎี “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” ยังเป็นจุดยึดของการพิจารณาของครู ที่จะเสริมเติมเต็ม ให้เกิดทักษะแห่งกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ “ให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

ฉะนั้น ฐานการคิด ฐานการพัฒนา ของครูผู้สอน บนฐานของ “กระบวนการเรียนการสอน” จึงเป็นฐานที่เรียกได้ว่า ต้องแยบยล พอสมควร

การพัฒนาทักษะของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนา นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานของการประกอบวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา จากสถาบันสถานศึกษา จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ครูผู้สอน จะต้องเสริมเติมเต็ม ให้เกิดเป็นรูปธรรม แก่ผู้เรียน

ร.ร.วัดส้มป่อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ( สพป.สระบุรี เขต ๑ ) ๑ ใน ๗๘ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดทั้งจำนวนครู จำนวนนักเรียน และจำนวนพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีข้อมูล ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ๔ คน อัตราจ้าง ๑ คน ครูพิเศษจ้างเอง ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ป.๖ จำนวน ๙๑ คน เนื้อที่ ๒ ไร่ เศษ

นางศรีลักษณ์ แก้วศรี ผอ.ร.ร.วัดส้มป่อย กล่าวว่า การบริหารจัดการ ภายใต้บริบทข้อมูลดังกล่าว นับว่าเป็นข้อจำกัด ที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่มี ๓ องค์ประกอบ ๓ ห่วง คือ “บวร.”(บ้าน วัด โรงเรียน) ที่ร้อยรัด เพื่อการนำพาไปสู่คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

นางศรีลักษณ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่ภาคภูมิใจของ ร.ร.วัดส้มป่อย คือ การบริหารจัดการพื้นที่ในการทำการเกษตร เพื่อการเรียนการสอน กล่าวคือ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียน ไม่สามารถที่จะขุดพื้นดินเพื่อทำการเพาะปลูกไม่ได้ เนื่องจากใต้พื้นดินจะเป็นหิน ครูประภาส ระมัดตน ครูผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพ (เกษตร) ได้จัดทำแปลงเกษตรลอย และแปลงเกษตรกะบะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเกิดทักษะกระบวนการคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ที่จำกัด ได้เรียนรู้การบำรุงรักษา ตลอดจนการนำพืชผักที่ปลูกไปเป็นอาหารกลางวัน

นางศรีลักษณ์ ได้กล่าวถึง ครูประภาส ระมัดตน ว่า นอกจากเป็นคุณครูที่มีคุณภาพ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานในหน้าที่แล้ว อาชีพเสริมอีกอย่างที่คุณครูมีความชอบมากๆ และสามารถทำได้ดีควบคู่กันไปคือการทำไร่ ใช้เวลาในวันหยุด สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุขสบาย และที่สำคัญคุณครูนำเอาความสามารถนั้นมาใช้กับโรงเรียน ทำพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด มาพัฒนาให้เป็นสวนเกษตรที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีผักในสวนให้ได้มีสีเขียวและรับประทานตลอดทั้งปี ออกแบบซุ้มผักที่เลื้อยขึ้นข้างบนได้อย่างน่ารัก กระทัดรัด การทำซุ้มโดยใช้ท่อแป๊บตัดแล้วต่อโค้งอย่างสวยงาม เหตุผลที่ใช้ท่อแป๊บน้ำทำได้ง่าย ไม่ต้องจ้าง ไม่ยุ่งยาก

นี่คือ อีก ๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่วางฐานกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน ไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อตั้งฐานชีวิตอันมั่นคง และยั่งยืน

บุญช่วย พันธ์งาม

ปชส.สพป.สระบุรี เขต ๑/รายงาน

27 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

August 28, 2014 Leave a comment

สพม.7 จัดการอบรมปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ประจำปี 2557

635199.JPG

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.7 จัดการอบรมปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2557 ณ ฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ&รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สมพ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด นายมานพ รวยลาภ รอง ผอ.สพม.7 กล่าวรายงาน ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ รร.ด้านวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ และข้าราชการครูรวม 132 คน วิทยากรในการความรู้ครั้งนี้ได้แก่ นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.7 นายมาโนช ประดับลาย ครูชำนาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 นายฉัตรชัย ไตรธรรม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และ นางจงกลนี ประยูรศุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.7 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้+++วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว+++

สพฐ.ออกอากาศสด รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก..ต้นแบบเป็นเลิศ ”

635126.JPG

+ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.,นายนพรัตน์ คู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และนายสายันห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 1 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1,นายนพพร มงคลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 2 และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นผู้ร่วมรายการช่วงที่ 3 ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก..ต้นแบบเป็นเลิศ ” โดยมีคุณวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 .

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

สพป.ตราด ร่วมกับ กยศ. แนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา จ.ตราด

635054.JPG

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแนะแนวการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่ง สพป.ตราด ร่วมกับสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในเรื่องขั้นตอน วิธีการกู้ยืมเงิน การชำระเงินคืนกองทุน การผ่อนผันการชำระเงิน การแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ผู้นำนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู อาจารย์แนะแนวของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาใน จ.ตราด กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด ในโอกาสนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายแนวทางการศึกษาในอนาคตและหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษา การกู้เงินยืมเรียนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้คืนเมื่อถึงเวลา….ภาพ/ข่าว : prtratedu

27 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๔แม่อุ้มบุญเลื่อนให้ปากคำ

August 27, 2014 Leave a comment

แม่อุ้มบุญที่เหลือ 4 คน ขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำ เนื่องจากยังไม่พร้อมที่จะเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน

Read more…

Categories: Uncategorized

เรียงความม.๓คว้ารางวัลที่ดิน๖๗ตารางวา

August 26, 2014 Leave a comment

เรียงความม.3โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเรื่องหนูอยากเป็นเด็กดี คว้ารางวัลที่ดิน67ตารางวามูลค่า 5-6 แสน

Read more…

สัมมนา EGA ROADSHOW : E-GOVERNMENT FOR ALL ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

August 25, 2014 Leave a comment

633209.jpg

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ และนางฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมงานประชุมสัมมนา EGA ROADSHOW : E-GOVERNMENT FOR ALL ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ส่วนราชการระดับจังหวัดองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อการบริการประชาชน / นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ กล่าวรายงานและต้อนรับ

ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพและข่าว เผยแพร่แล้วผ่านสื่อwww.prcmi4.com http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4

http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท.

และ Line สพป.ชม.เขต ๔ Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line สมาคม ปชส.สพท.ปท.

23 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ