รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 11, 2017 Leave a comment

อ่างทอง สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

1021687.jpg

อ่างทอง สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2590 เวลา 08.30 ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ตรวจติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้น 525 ราย ขาดสอบ 59 ราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้.///ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ.ภาพ:-ข่าว

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน

1021695.JPG

> 9 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (สพป.สุรินทร์ เขต 2) ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน โดยการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) มีผู้สมัครสอบและมีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 2,234 คน ใช้สถานที่เพื่อทำการสอบทั้งหมด 6 สนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนรัตนวิทยาคม สอบลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดที่สมัคร และสอบพนักงานราชการ วิชาเอก คณิตศาสตร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 410 คน, สนามสอบโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สอบพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 602 คน, สนามสอบโรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สอบพนักงานราชการ วิชาเอกสังคมศึกษา มีผู้สมัครสอบ จำนวน 212 คน, สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเขียว สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา มีผู้สมัครสอบ จำนวน 136 คน, สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สอบพนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย มีผู้สมัครสอบ จำนวน 394 คน และ สนามสอบโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สอบพนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 480 คน ก่อนดำเนินการสอบฯ นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2) และ นายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หลังจากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายณรงค์ กอสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบฯ

// นาถญาณี คำสัตย์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

10 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

December 10, 2017 Leave a comment

1021487.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี ในการนี้ มีพิธีมอบรางวัลประกวดคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้รับรางวัล และร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดข่อย นำโดย นายวันชัย กล้าเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อย 2. โรงเรียนวัดตุ้มหู นำโดย นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ้มหู และ 3. โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี นำโดย นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ และมี หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

09 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 8, 2017 Leave a comment

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

1020797.jpg

นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยมีหลักการทำงานแบบ We are family ยึดยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการน้อมนำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” มาถือปฎิบัติ และบริหารจัดการศึกษา ตาม3 คืนโมเดล 3 R Model คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน คืนศึกษานิเทศก์สู่ครู มีเป้าหมายปลายทาง มาตรฐานคุณภาพสู่สากล คือ 1.คุณภาพเขตพื้นที่การศึกษา 2. คุณภาพสถานศึกษา 3. คุณภาพห้องเรียน 4.คุณภาพผู้เรียน ดี เก่ง สุข ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตาม “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผอ.สพป.นศ.2 รุดเยี่ยมโรงเรียนวัดจันดี น้ำท่วมระลอกสอง ถึง 2 เมตร

1020868.jpg

.**6 ธันวาคม 2560 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี , นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งน้ำท่วมระลอกสองสูงกว่า 2 เมตร โดยมอบเครื่องบริโภคอุปโภค ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

..** นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี เล่าให้ฟังว่า รอบนี้เป็นระลอก 2 ที่น้ำท่วม ระลอกแรกระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งน้ำท่วมประมาณ 1 เมตร ครู นักเรียนและชุมชนช่วยกันล้างทำความสะอาด จนเปิดเรียนได้เป็นปกติในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และเมื่อคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ฝนตกอย่างหนัก ตนเองและคณะครูเป็นห่วงโรงเรียนได้เข้าไปดูแลโรงเรียน ประมาณ เวลา 22.30 น. น้ำได้ไหลเข้าโรงเรียนเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตนเองและคณะครู ได้ช่วยกันขนสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนไปไว้ชั้นสองได้บางส่วน และในเวลา 3.00 น. น้ำไหลแรงมากสูงประมาณ 2 เมตร ทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนบางส่วนจมไปกับน้ำเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก วันนี้ (วันที่ 6 ธันวาคม 2560) เวลา 15.00 น. น้ำได้ลดลงเรื่อย ๆ เหลือประมาณ เข่า ในส่วนของกลางสนาม จึงขอความอนุเคราะห์ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือดูดน้ำออกจากโรงเรียนและร่วมกันทำความสะอาดเพื่อให้ได้จัดการเรียนการสอนได้ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ต่อไป

..**ส่วนโต๊ะเก้าอี้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ใช้จัดการเรียนการสอนชั้นแรก ตนเอง คณะครู และนักเรียนได้ช่วยกันยกขึ้นไปไว้ชั้น 2 เพื่อป้องกันความเสียหาย เพราะคณะครู นักเรียน ได้สัญญาว่า จะรักษา ดูแลโต๊ะเก้าอี้ พระราชทาน ให้นักเรียนในรุ่นต่อๆ ไปได้ใช้นานเท่านาน เพราะทุกคนเห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก นายวันชัยฯ กล่าว

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

1020978.jpg

ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายสง่า จันทร์วิเศษ

เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี

ภูมิลำเนา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การแนะแนว วิทยาลัยครูสุรินทร์

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำเพิญ จ.สุรินทร์

เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ครู ๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง จ.สุรินทร์

เมษายน พ.ศ. ๓๕๓๐ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านตาเพชร จ.สุรินทร์

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านทะยูง จ.สุรินทร์

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

ผลงานความภาคภูมิใจ

๑. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓

๒. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการระดับ สพฐ. เพื่อตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จำนวน ๓ ปีติดต่อกัน คือ

ประจำปี ๒๕๕๗

ประจำปี ๒๕๕๘

ประจำปี ๒๕๕๙

7 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

December 5, 2017 Leave a comment

1019676.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะข้าราชการ กลุ่มอำนวยการ สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงอุทิศกำลังทั้งพระวรกาย ความคิด สติปัญญา ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการกระทำ คุณงามความดีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 70 ปี โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

05 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ. ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครือข่ายที่ ๓ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

December 4, 2017 Leave a comment

1019219.jpg

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๓ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ บรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานายบุญช่วย ทองเกียว ประธานเครือข่ายที่ ๓ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕ กล่าวรายงาน มีโรงเรียนจำนวน ๑๒ โรง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ ๑๐๘ คน รายละเอียดนโยบายการทำงาน มีดังนี้

๑.สิทธิโอกาสทางการศึกษา เด็กวัยเรียนต้องได้ดี ,จบ ป.๖ ต่อ ม.๑ ฯลฯ

๒.สถานศึกษา สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย

๓.บุคลากร พัฒนาตนเอง ครูมืออาชีพ แสวงหาความร่วมมือ

๔.กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

๕.กระบวนการเรียนการสอน จัดทำแผนการเรียนรู้, นำกิจกรรมลูกเสือมาใช้อย่างจริงจัง,นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนรู้

๖.กระบวนการวัด-ประเมินผล เน้นเพื่อการพัฒนาเปรียบเทียบ,เพิ่มการใช้ข้อสอบ อัตนัย

๗.คุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

๘.คุณภาพการบริหารจัดการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อนำไปปฎิบัติในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขั้นกว่าเดิม//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ /รายงาน

02 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ร่วมโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

December 2, 2017 Leave a comment

1018728.jpg

เวลา 17.00 น.ของวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.นภ.2 พร้อมด้วยนายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งดำเนินโครงการโดย อบจ.หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่า “พี่น้องช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าหายดี ข้าพเจ้าคงจะดีขึ้น ขอความกรุณาว่าช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย” โดยโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและพิธีไหว้พระ สมาทานศีล 5 สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยพระครูชั้นผู้ใหญ่ของวัดต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก เข้าร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในเวลา 19.09 น. จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ถวายเครื่องไทยธรรม 5 ชุด เป็นเสร็จพิธีเปิด และในคืนนี้เวลา 21.00 น. คณะสงฆ์ พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เสริมชะตาบารมี ต่ออายุ เจริญจิตภาวนา สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สลับกับการแสดงปาฐกถาธรรม ตลอดคืนจนสว่าง

30 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

December 1, 2017 Leave a comment

1018696.jpg

> สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ปฐมวัย ประถมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกปฐมวัย ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 2,239 คน การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายณรงค์ กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับสมัคร และผู้สมัครทุกวัน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

30 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ